Proč se říká a co znamená „oidipovský komplex“?

15. červenec 2014

Proč se říká a co znamená „oidipovský komplex“? Trpí jím muž, který miluje svou matku víc, než je zdrávo. Komplex pojmenoval psychoanalytik Sigmund Freud po muži, který byl „nejnešťastnější ze všech lidí, co jich kdy žilo“.

Oidipus podle řeckých bájí nevědomky zabil svého otce a za manželku si vzal vlastní matku. Z jeho příběhu vám nebude dobře na těle ani na duši.

Chlapec s opuchlýma nohama

Iokasta, manželka thébského krále Laia, si tolik přála mít děťátko! Jenže její muž si jednou z delfské věštírny přinesl tuto předpověď: „Narodí-li se ti syn, pak tě později zabije a vlastní matku pojme za manželku. A celý tvůj rod se bude brodit v krvi.“

Laios o dítěti nechtěl ani slyšet. Po letech se přece jen nějak zadařilo a královna porodila chlapečka. Myslela si, že Laios na věštbu už zapomněl, ale on ne. Zmrzačil miminku nohy a svázal mu je řemenem, strčil děcko do koše a poručil pastýři, aby ho pohodil v horách.

Jenže pastýř neměl to srdce nechat dítě napospas šelmám. Došel do sousedního království, do Korintu, a daroval chlapečka tamnímu králi Polybovi. Ten se o něj staral jako o vlastního a dal mu jméno Oidipus, to znamená „s opuchlýma nohama“.

Pak se to zamotalo. A zase za to mohla delfská Pýthie. Ta totiž Oidipovi řekla, že zavraždí svého otce a ožení se s matkou. Hrozná věštba! Oidipus odešel z Korintu a věřil, že tak se jí vyhne.

Oidipus a Sfinga

A dopadlo to právě naopak. Jak tak chodil světem, došel až do Théb. Co osud nechtěl, tou dobou se král Laios zas vydal do delfské věštírny, aby se zeptal, jak zbavit město hrozné Sfingy, co sužovala celý kraj. Potkal Oidipa a křikl na něj, aby mu uhnul z cesty. Oidipus se bránil a při rvačce zabil krále Laia, svého otce, aniž tušil, že tím právě naplnil strašnou věštbu, které se chtěl tolik vyhnout.

Pak Oidipus přechytračil Sfingu a vydal se do paláce. Tam ho přivítali jako hrdinu, nabídli mu thébský trůn a královnu Iokastu za manželku.

Neúprosný osud

Spokojeně vládl, manželce udělal čtyři dětičky, jenže pak bohové seslali na království neúrodu a hladomor. A tak se zase jelo pro radu do Delf.

„V Thébách žije dosud beztrestně muž, který zabil předešlého krále Laia. Musí být usmrcen nebo vyhnán z města, aby byla pomstěna nevinná krev,“ vzkázala Pýthie.

Hledali vraha všude, ale marně. A tak si dal Oidipus zavolat slavného slepého věštce Teiresia a ten králi řekl: „Hledáš vraha a nevíš, že ty jsi ten vrah!“ Pak přinesl posel z Korintu zprávu, že zemřel přirozenou smrtí král Polybos a že to nebyl Oidipův vlastní otec.

V tu chvíli to královně Iokastě došlo. Šla do ložnice a tam se oběsila.
Oidipus vytrhl dvě zlaté jehlice, kterými měla matka a manželka v jedné osobě sepnuté roucho a vypíchl si jimi oči. Žil pak ještě dlouho a smutně – jako oběť nelítostného, záludného osudu.

03271383.jpeg

Původ i význam slov a rčení

Ve starších dílech pořad odhaloval taky původ a význam českých přísloví, pořekadel, mudrosloví nebo biblických rčení a citátů. Proč se říká „achillova pata“? Jaký je původ slova „ahoj“? A co ve skutečnosti znamená slovo „republika“ nebo rčení „nosit sovy do Athén“? To všechno uslyšíte v pořadu Slovo na zlato.

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Související