Snažil jsem se, seč jsem mohl. Jak znikla slova seč, nač, oč?

3. leden 2020

Dnes se podíváme na slovo „seč“. Nepůjde nám ale o sloveso a jeho rozkazovací způsob, ani o podstatné jméno ve významu „prudký boj“ nebo zkratku pro středoevropský čas. Zajímat nás bude ve větě: Snažil jsem se, seč jsem mohl, abych hovořil optimisticky. O jaký slovní druh se jedná?

Jak vzniklo slovo „seč“?

Slovo seč jsou ve skutečnosti dvě slova v jednom. Patří do skupiny slov, která jsou podobně krátká a také složená ze dvou slov, například nač, zač, oč a patří sem i zastaralé več – več věříš. Těmto slovům tedy nejde připsat jeden slovní druh, protože se jedná o jakési slepence, které vznikly spojením dvou slov do jednoho. Výsledný slepenec by měl mít tedy dva slovní druhy, z nichž jeden je předložka a druhý tázací zájmeno.

autor: Jan Rosák
Spustit audio