Snažil jsem se, seč jsem mohl. Jak znikla slova seč, nač, oč?

3. leden 2020

Dnes se podíváme na slovo „seč“. Nepůjde nám ale o sloveso a jeho rozkazovací způsob, ani o podstatné jméno ve významu „prudký boj“ nebo zkratku pro středoevropský čas. Zajímat nás bude ve větě: Snažil jsem se, seč jsem mohl, abych hovořil optimisticky. O jaký slovní druh se jedná?

Jak vzniklo slovo „seč“?

Slovo seč jsou ve skutečnosti dvě slova v jednom. Patří do skupiny slov, která jsou podobně krátká a také složená ze dvou slov, například nač, zač, oč a patří sem i zastaralé več – več věříš. Těmto slovům tedy nejde připsat jeden slovní druh, protože se jedná o jakési slepence, které vznikly spojením dvou slov do jednoho. Výsledný slepenec by měl mít tedy dva slovní druhy, z nichž jeden je předložka a druhý tázací zájmeno.

autor: Jan Rosák
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...