Co znamená slovo „republika“ a jaký má původ?

11. srpen 2018

Republika, republic, république... V mnoha jazycích se „republika“ řekne podobně jako v češtině. Jsou ale i výjimky, které jsou právě tím zajímavé.

Čínské „Gònghéguó“ doslova znamená „stát obecné harmonie“. A podobně i raně novověká čeština, když měla přeložit slovo „republika“, volila často po smyslu obrat „obecné dobré“.

Latinská věc veřejná

Ačkoli má „republika“ latinský původ, žádné takové slovo v latině neexistuje. Existovalo v ní ale spojení „res publica“, tj. záležitost veřejná nebo veřejná věc. Ono „s“ zůstalo zachováno jenom v ruském výrazu „respublika“. Ale nebylo tomu tak vždy.

Třeba v němčině jsou ze 17. století doklady na tehdy užívanou formu „Respublik“. Té ale začala velmi brzo, ještě v tom 17. století, pod francouzským vlivem konkurovat současná podoba, až jí nakonec docela ustoupila.

V každé republice musí vláda vzejít z nějakých voleb. Ale ne vždy to musí být volby všeobecné. Stejně tak není dáno časové omezení nějakého vládce. Třeba v Nejjasnější republice benátské dóžete volili jen bohatí patricijové, kteří byli jako jediní plnoprávnými účastníky politického života. A funkce dóžete byla doživotní.

Jak vznikla francouszká podoba bez „s“, nevíme úplně do detailu. Možná to bylo pouze „francouzským“ čtením latiny. Anebo to vzniklo z tvaru některého z latinských pádů. Třeba ablativ skutečně zněl „re publika“.

Ale na každý pád máme na formu „république“ ve francouzštině doklad už z roku 1457. Slovo samo pak do mnoha jazyků dorazilo z francouzštiny. Ať už jako přímá přejímka nebo prostřednictvím jazyků jiných. V češtině jako prostředník posloužila právě němčina.

Nejstarší doklad v češtině

Nejstarší doklad slova republika máme z roku 1663 z díla Prodromus Moravo-Graphiae, česky asi Popsání dějin moravských), kde se dočtete pasáž: někteří příkladem Holanderův  Švejcarův republiky míti chtěli.

Původ i význam slov a rčení

Ve starších dílech pořad odhaloval taky původ a význam českých přísloví, pořekadel, mudrosloví nebo biblických rčení a citátů. Proč se říká „achillova pata“? Jaký je původ slova „ahoj“? A co ve skutečnosti znamená slovo „republika“ nebo rčení „nosit sovy do Athén“? To všechno uslyšíte v pořadu Slovo na zlato.

autor: Jan Rosák
Spustit audio

Související