• Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Buryšek

  Příjmení Buryšek patrně pochází z rodného jména Burian. To snad vzniklo z označení sv. Jana Světlého, který byl patronem počasí a byl vzýván při bouřkách, proto „bú...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Maláč

  Příjmení Maláč má svůj původ v rodném jménu, vykládá se buď z biblického jména Malachiáš, nebo ze staročeského jména Malhost. Motivováno by ale mohlo být i přídavný...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Šrenk

  Příjmení Šrenk je německého původu, vychází ze středohornoněmeckého slovesa schränken, které znamená „stavět napříč“, „křížit“ nebo „plést“. Podle Josefa Beneše moh...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Bednařík

  Bednařík je typické příjmení motivované povoláním. Bednář přitom nevyráběl jen bedny, ale i sudy, škopky a další dřevěné nádoby. Někdy se zdrobněliny používaly k ro...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Hudeček

  Příjmení Hudeček je zdrobnělinou apelativa hudec, tj. „hráč na strunný nástroj“. Patrně jde o příjmení podle povolání nebo záliby. Osob s příjmením Hudeček u nás dn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. září 2016

  Penka

  Podle Dobravy Moldanové může příjmení Penka pocházet z místního jména Penk v Rakousku či Bavorsku. Možná byste však nemuseli chodit tak daleko, u nás leží dvě vsi j...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. září 2016

  Duras

  Příjmení Duras máte doloženo již z roku 1372. Jan Svoboda jej vykládá jako „hloupý“ nebo „ošklivý“ podle ruského durnoj, duryj. Dobrava Moldanová se domnívá, že ste...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. září 2016

  Paterna

  Příjmení Paterna pochází podle Dobravy Moldanové z latinského pater, tj. „otec“. Apelativum pater se užívá i jako titul kněze. Zdá se to být pravděpodobnější výklad...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. září 2016

  Vokál

  Příjmení Vokál mohlo vzniknout podobně jako Nosál z označení nápadné části těla, v tomto případě by šlo o člověka s velkýma očima (stejně jako Vokáč nebo Vokatý). M...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. září 2016

  Cila

  Příjmení Cila snad souvisí s příjmením Cíla, které Dobrava Moldanová vykládá buď z apelativa cíl (tj. „záměr“), nebo z chodského nářečního apelativa cíl (tj. „mezní...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu