• Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. září 2016

  Šejbal

  Šejbal patří nejspíše k příjmením podle zaměstnání, podle Dobravy Moldanové snad souvisí s apelativem šejba s významem „kruh“, „kolo“, „brus“, nebo s německým apela...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. červen 2016

  Čižmář

  Čižmář je moravské nářeční označení pro ševce, který šil čižmy, tedy „holinky“. Čižmář je tedy o typické příjmení podle povolání. Nejvíce osob s příjmením Čižmář na...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. červen 2016

  Vojče

  Příjmení Vojče bylo nejspíše odvozeno z první částí rodného jména Vojtěch s méně obvyklou příponou -če a asi označovalo Vojtěchovo dítě. V současnosti u nás žije 95...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. červen 2016

  Buďa

  Příjmení Buďa snad můžete stejně jako příjmení Buda vyložit ze staročeských rodných jmen jako Budivoj, Budislav nebo Budimír. Dnes u nás najdete 176 nositelů příjme...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. červen 2016

  Jarath

  Příjmení Jarath, stejně jako příjmení Jarát nebo Jarata, bylo odvozeno z rodného jména Jaroslav. Koncové -th je památkou na historický pravopis. V současnosti u nás...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. červen 2016

  Douděra

  Na západní Moravě označuje apelativum douda „dědečka“, „starého muže“. Příjmení Douděra ‒ stejně jako Doudera ‒ je motivováno právě jím. V současnosti u nás žije 28...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. červen 2016

  Kchop

  Příjmení Kchop pravděpodobně vychází z nářeční výslovnosti německého apelativa Kopf, tj. „hlava“. Máte i české příjmení Hlava. Patrně šlo o pojmenování podle nápadn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. červen 2016

  Tlustý

  Stejně jako Tlusťák, Tlustoš nebo Tluštík vychází i příjmení Tlustý z přídavného jména tlustý. To má význam „mající mnoho tuku“. Patrně šlo o příjmení podle fyzické...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. červen 2016

  Strejček

  Strejček je zdrobnělina apelativa strýc, ale to znamenalo nejen „otcův či matčin bratr“, ale ve staré češtině i „švagr“. Máte i příjmení Strýček a nezdrobnělá příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. červen 2016

  Kahún

  Příjmení Kahún patrně vychází z nářečního slovesa káhat, tj. „hýbat se“. Snad jde o pojmenování patřící do kategorie podle fyzických vlastností. Máte i příjmení Kah...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu