• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 2017

  Chour

  Příjmení Chour patrně vzniklo z přídavného jména churavý a patří mezi pojmenování podle vlastností. Churavý však nemělo jen význam „nemocný“, ale ve staré češtině o...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 2017

  Žoha

  Výklad příjmení Žoha je nejistý, názory na jeho původ se liší. Podle Antonína Kotíka souvisí příjmení Žoha se slovesem žháti, tj. „žhnouti“. Dobrava Moldanová jej s...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 2017

  Uxa

  Jana Matúšová vykládá příjmení Uxa z německého apelativa Ochse, tj. „vůl“. Mohlo se jednat např. o pojmenování honáka nebo obchodníka s dobytkem. V příjmení se odrá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 2017

  Paldus

  Původ příjmení Paldus je nejistý. Josef Beneš jej vykládá z rodného jména Sebaldus. Sv. Sebald je patronem Norimberku a Bavorska a je ochráncem dobytka. Jeví se to ...

 • Životní styl
  Životní styl
  20. duben 2017

  Bouzek

  Příjmení Bouzek bylo odvozeno z první části rodného jména Budivoj, Budislav apod. s měkčením -d- ˃ -z-. Příjmení Bouzek dnes nosí 708 osob.

 • Životní styl
  Životní styl
  20. duben 2017

  Domes

  Příjmení Domes bylo odvozeno z první části rodných jmen jako Domarad, Domaslav apod., případně i ze jména Dominik.

 • Životní styl
  Životní styl
  20. duben 2017

  Malich

  Antonín Kotík vykládal příjmení Malich z přídavného jména malý, ovšem jako pravděpodobnější se jeví, že patrně vzniklo zkrácením hebrejského rodného jména Melichar.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. duben 2017

  Ždichynec

  Ž- se dostalo do příjmení vlivem následujícího -ď- (jde o podobu měkkosti), původně znělo podle Dobravy Moldanové nejspíše Zdichynec.

 • Životní styl
  Životní styl
  20. duben 2017

  Buldra

  Příjmení Buldra dnes nosí 190 obyvatel. Josef Beneš jej vykládá ze starého německého rodného jména Baldher.

 • Životní styl
  Životní styl
  20. duben 2017

  Douša

  Příjmí Douša máte doloženo již z roku 1573. Je rozšířené, v současnosti jej používá 1 492 osob.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu