• Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. duben 2016

  Emmich

  Josef Beneš uvádí počeštěnou podobu příjmení Emích a vykládá ji jako zdrobnělinu k německému příjmení Ehm, které vzniklo z německého podstatného jména Oheim, tj. „s...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  11. duben 2016

  Hrejsemnou

  Hrejsemnou je typickou ukázkou větného příjmení. Znamená přesně to, co říká, tedy „hrej se mnou“. Ale proč byl původní nositel tohoto příjmení takto pojmenován, se ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. duben 2016

  Brůža

  Brůža pochází z rodného jména Ambrož, podobně jako např. příjmení Brůžek nebo Brůžička. Ambrož je rodné jméno řeckého původu a vykládá se z přídavného jména ambrosi...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. duben 2016

  Rajchert

  Příjmení Rajchert vzniklo nejspíše z nářeční podoby rodného jména Richard. To je germánského původu a vykládá se jako „mocný, tvrdý, silný vládce“. V současnosti ži...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. duben 2016

  Pitrun

  Příjmení Pitrun souvisí s příjmením Pitr, které je odvozeno z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Světců jménem Petr je ve...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. duben 2016

  Křesťan

  Příjmení Křesťan mohlo vzniknout z apelativa „křesťan“, tj. „příslušník některého z křesťanských vyznání“. Snad by se jednalo o pojmenování náboženského horlivce ne...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. duben 2016

  Víšek

  Příjmení Víšek mohlo vzniknout z osobních jmen začínajících na Ví- (Vít, Vincenc aj.), též může jít o zdrobnělinu příjmení Vích nebo o odvozeninu z apelativa vích, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. duben 2016

  Benda

  Příjmení Benda vzniklo z rodného jména Benedikt (Benedikt > Beneda > Benda). To je latinského původu a znamená „požehnaný“, „blahoslavený“, jeho českou obdobo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. duben 2016

  Gogela

  Starší výklad Antonína Kotíka spojoval příjmení Gogela s apelativem gogol ve významu „vole“, šlo tedy podle něj o označení „člověka volatého“ (s voletem na krku). J...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. duben 2016

  Kylíšek

  Příjmení Kylíšek vzniklo nejspíše z rodného jména Kilián. Toto rodné jméno je patrně keltského původu a jeho význam je nejasný, vykládá se jako „mnich“ nebo „malý b...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu