• Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. květen 2017

  Šmerda

  Dobrava Moldanová spojuje příjmení Šmerda s hovorovým slovesem ošmrdovat se ve významu „vtíravě se otáčet kolem někoho“, případně s nářečním slovesem šmérat, tj. „š...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. květen 2017

  Muselík

  Příjmení Muselík je zdrobnělina ke jménu Musel, které vzniklo ze slovesa muset. Častější je příjmení Musil, které dokonce patří mezi nejčastější příjmení u nás. 81 ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. květen 2017

  Keclík

  Příjmí Keclík máte doloženo dokonce již z roku 1398. Jako příjmení jej dnes používá 463 obyvatel. Vykládá ze začátku německých rodných jmen Gottfried nebo Gotthard,...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. květen 2017

  Drexler

  U příjmení Drexler se uvádějí dvě možné motivace – jednou je odvození z místního jména Dröslau, což bylo německé označení české obce Tvrdoslav u Klatov. Druhou je n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Škubník

  Příjmení Škubník vzniklo ze slovesa škubat. Mohlo označovat např. někoho, kdo dělal trhavé pohyby (škubal sebou), nebo může souviset s činností (škube se např. peří...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Navrátil

  Navrátil je 25. nejčastější české příjmení, dnes jej nosí 16 618 obyvatel. Vzniklo ze slovesa navrátit se. Nejspíše se tak označovali ti, kdo odešli hledat štěstí j...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Frkal

  Příjmení Frkal patří mezi slovesná jména, která byla motivována činností. Sloveso frkat znamená „vydávat nosem zvuky“, na Moravě ale také „letět“ a „rychle jít“ neb...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Žvejkal

  Slovesné příjmení Žvejkal je motivačně zcela průhledné, vzniklo z příčestí minulého slovesa žvýkat. Je velmi vzácné, v současnosti jej nosí pouze 26 obyvatel, z toh...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Šafrata

  Josef Beneš vykládá jméno Šafrata jako větné příjmení „Ich schaffe Rat“, tj. „Získej radu!“. Nejspíš jej tedy můžete zařadit do kategorie pojmenování podle povahy, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. duben 2017

  Haspeklo

  Příjmení Haspeklo je krásnou ukázkou větného příjmení a znamená přesně to, co slyšíme, tedy „has peklo“. Máte i samostatné příjmení Has motivované slovesem hasit i ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu