• Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Sadloň

  Dohledali jsme příjmení Sadlon a Sádloň, která se vykládají z apelativa sádlo, tedy nejspíše jako označení tlustého člověka. I příjmení Sadloň bude mít nejspíše ste...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Grégr

  Příjmení Grégr se vykládá z německé podoby řeckého rodného jména Gregorios, které znamená „bdělý“. Českou variantou Gregoria je Řehoř. V současnosti u nás žije 466 ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Leiter

  Německé apelativum Laite je „stráň“, takže Leiter byl patrně někdo, kdo žil ve stráni neboli Stránský. Další možný výklad je z místního jména Leiten v Bavorsku nebo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2016

  Sümler

  Paní Sümlerová je jediná v republice. Německý onomastik Hans Bahlow vykládá příjmení Süme jako dolnoněmeckou (tj. severoněmeckou) variantu příjmení Seume. Obě formy...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Balek

  Příjmení Balek se vykládá z rodného jména Baltazar. To je babylonského původu (bylo to jméno jednoho ze tří východních králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi), z...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Čeleda

  Příjmení Čeleda nebo Čeleďa pocházejí z apelativa čeleď. Jde o typické příjmení podle povolání. Dnes u nás najdete 292 osob s příjmením Čeleda.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Števula

  Příjmení Števula bylo odvozeno z rodného jména Štefan, což je cizí varianta rodného jména Štěpán. To je řeckého původu a znamená „věnec“, přeneseně „ověnčený“, „vít...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Dvořák

  Příjmení Dvořák patří mezi nejčastější česká příjmení, v ČR v současnosti žije 45 649 Dvořáků. Vykládá se jako „svobodný sedlák na velkém statku“, dříve také „dvors...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Beneš

  Příjmení Beneš vznikalo nejčastěji z první části rodného jména Benedikt nebo Benjamin, možná i Benno (což byl patron Míšně); u Židů bylo příjmení Beneš dáváno do so...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. červen 2016

  Fungač

  V Kottově slovníku nacházíte apelativum fungač ve významu „prak“. Snad se jednalo o pojmenování výrobce praků nebo někoho, kdo s prakem zacházel. V současnosti u ná...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu