• Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. prosinec 2017

  Málek

  Příjmení Málek se vykládá z přídavného jména malý, asi jako přezdívka podle malého vzrůstu nebo podle věku. Je to příjmení rozšířené, podle evidence obyvatelstva, k...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. prosinec 2017

  Škriba

  Škriba bylo ve staré češtině označení pro „písaře“, potažmo „vzdělaného člověka“. Jednalo se o apelativum původem z latiny (scriba). Příjmení Škriba tedy nejspíše p...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. prosinec 2017

  Salava

  Příjmení Salava bylo patrně odvozeno z rodného jména Salomon, což je biblické jméno hebrejského původu, znamená „mírumilovný“ a bylo to jméno nejmoudřejšího krále i...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. prosinec 2017

  Šobáň

  Příjmení Šobáň vykládá Dobrava Moldanová z rodného jména Soběslav. To je slovanské jméno, které lze vyložit jako „mající svou slávu“. Nejvíce osob s tímto příjmením...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. prosinec 2017

  Staffen/Steffen

  Příjmení Staffen je u nás opravdu vzácné, nosí jej pouze 27 osob, vyskytuje se na Jablonecku. Vzniklo stejně jako německé příjmení Steffen z rodného jména Štěpán, v...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. prosinec 2017

  Domáň

  Domáň nejspíše souvisí s příjmením Domaňa, které nacházíte u Antonína Kotíka, ten jej vykládá z místního jména obce Domanice a lze snad uvažovat i o původu z místní...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. prosinec 2017

  Kakala

  Příjmení Kakala se vykládá ze slovesa kakat, které nacházíme podle Vladimíra Matesa ve všech slovanských jazycích, i v němčině je podoba kacken, v latině je cacare ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. prosinec 2017

  Bol

  Příjmení Bol je vzácné, dnes jej nosí jen 20 obyvatel, z toho polovina žije v Olomouci. Mohlo vzniknout ze slovanského rodného jména obsahujícího komponent Bole-, j...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. prosinec 2017

  Vopalecký

  Příjmení Vopalecký bylo stejně jako Opalecký a Vopálecký odvozeno z místního jména obce Opálka u Klatov. Je to tedy příjmení obyvatelské, koncovka -cký je pro tvoře...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. prosinec 2017

  Rendl

  Příjmení Rendl vzniklo jako německá zdrobnělina z rodného jména obsahujícího Rand-, např. Randolf, Rainhard apod. Zápis o Martinu Rendlovi máte již z roku 1424. Nej...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu