• Vzdělávání
  Vzdělávání
  15. září 2016

  Wawrzyczek

  Wawrzyczek je forma příjmení Vavřiček zapsaná starým, tzv. bratrským pravopisem, kterým se tu psaly knihy vydávané Jednotou bratrskou od vynalezení knihtisku v 15. ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2016

  Hýsa

  Příjmení Hýsa je asi počeštěná forma německého jména Hies, což je zkrácená forma jména Mathias neboli Matyáš, s českou koncovkou -a. Podle evidence obyvatelstva, kt...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2016

  Rupert

  Příjmení Rupert nepochybně vzniklo z rodného jména Rupert. To je německého původu a vykládá se jako „skvělá sláva“. Formu Rupert dnes nosí 155 osob, Ruppertů je mén...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2016

  Faltýnek

  Příjmení Faltýnek vzniklo z rodného jména Valentin. F- místo V- se do jména dostalo vlivem němčiny. Latinské valere, z něhož rodné jméno Valentin vzniklo, znamená „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2016

  Linhart

  Linhard je česká podoba německého rodného jména Leonhart, která vznikla z jeho hornoněmecké varianty Lienhard. Vykládá se z leo (tj. „lev“) a hart (tj. „tvrdý“). To...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2016

  Vichnar

  Příjmení Vichnar vzniklo podle Jany Matúšové nejspíše ze zkrácené podoby starého německého rodného jména Wichart nebo Wichmann, a to tak, že se k první části Wich- ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. září 2016

  Karas

  České příjmení Karas je motivováno buď názvem ryby (podobně máte příjmení jako např. Štika nebo Kapr), nebo pochází z rodného jména Karel. U nás je příjmení Karas r...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. září 2016

  Mottl

  Příjmení Mottl je německou nářeční podobou příjmení Mátl, které vzniklo z rodného jména Matouš nebo Matěj. Jedno nebo dvě -t- ve jméně jsou čistě otázkou pravopisu....

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. září 2016

  Kališ

  Cesta vedoucí k příjmení Kališ, kterou popisuje Dobrava Moldanová, je trochu krkolomná ‒ na začátku stálo rodné jméno Gallus, tj. „obyvatel Galie“ (z něj máte i čes...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. září 2016

  Kavan

  Jméno Kavan máte u nás doloženo jako příjmení již z roku 1483. Podle Dobravy Moldanové je odvozeno z rodného jména, a to buď z Gawain (což bylo jméno hrdiny z oblíb...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu