• Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2017

  Semerád

  Příjmení Semerád vzniklo z rodného jména Sěmirad. To se vykládá jako slovanské jméno složené ze dvou částí ‒ Sěmi je „osoba“ a rad znamená „čilý“, „hbitý“, „radostn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2017

  Klápště

  Příjmení Klápště se vykládá stejně jako příjmení Klapač, Klapák nebo Klapálek ze slovesa klapat, tj. „vydávat klapavý zvuk“, přeneseně též „tlachat“. Mohlo jít tedy...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2017

  Stejskal

  Stejskal je 82. nejčastější české příjmení, dnes jej nosí 9 390 osob. Jako příjmí je doloženo již z roku 1403. Vzniklo z příčestí slovesa stýskat nebo stýskat si. M...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2017

  Naxera

  Antonín Kotík vykládal příjmení Naxera z rodného jména Maxmilián. Josef Beneš se naproti tomu domníval, že příjmení Naxera vzniklo zkomolením původního větného příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2017

  Bernovský

  Příjmení Bernovský u nás dnes nosí 67 osob. Je nejspíše obyvatelské, Josef Beneš jej odvozuje z místního jména obce Bernov, odkud původní nositel tohoto jména snad ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2017

  Helmich

  Příjmení Helmich jsme nalezli ve slovníku německých příjmení Hanse Bahlowa, ten vykládá příjmení Helmich jako nářeční formu jména Helmwig. To je složené jméno – Hel...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2017

  Pacelt/Paclt

  Dobrava Moldanová odvozuje příjmení Pacelt z rodných jmen začínajících na Pa-, jako je Pavel, Pankrác apod., s německou příponou -c a -olt, Josef Beneš to odmítá a ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2017

  Hejsa

  Hejsa je příjmení velmi vzácné, dnes jej nosí jen 8 obyvatel. Antonín Kotík uvádí obdobné příjmení Hejsák a vykládá ho jako „ten, kdo volal často hejsa“. Jako pravd...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. říjen 2017

  Selucký

  Příjmení Selucký je pravděpodobně obyvatelské, odvozené z místního jména obce Seloutky u Plumlova. V současnosti nosí toto příjmení 330 obyvatel, nejvíce jich žije ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. říjen 2017

  Honetschläger

  Příjmení Honetschläger je původem obyvatelské, bylo odvozeno z místního jména Honetschlag, což byl německý název české obce Hodňov u Horní Plané v okrese Český Krum...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu