• Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Hurych

  Příjmení Hurych snad vzniklo ze středohornoněmeckého slovesa hurren s významem „rychle se pohybovat“. Nejspíše bychom jej tedy mohli zařadit do kategorie pojmenován...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Frech

  Příjmení Frech je vzácné, dnes jej používá pouze 36 obyvatel. Josef Beneš jej vykládá ze středohornoněmeckého vrëch, tj. „odvážný“, též „drzý“, „živý“. Jedná se ted...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Čuchal

  Příjmení Čuchal je motivačně průhledné, je slovesné, vzniklo z příčestí minulého slovesa čuchat, tj. „vnímat čichem“. Můžete spekulovat o tom, že se snad jednalo o ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Šmok

  V Kottově slovníku nacházíte apelativum šmok s významem „kutil“. Jako pravděpodobnější se pro výklad příjmení Šmok jeví základ z dolnoněmeckého (severoněmeckého) sc...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Gabriel

  Příjmení Gabriel je zcela jasné, vzniklo z rodného jména Gabriel. To je hebrejského původu, znamená „bůh je silný“, popř. „bůh je moje síla“, nebo „muž (hrdina) boží“...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. září 2017

  Dressler

  Příjmení Dressler se vykládá z místního jména Tvrdoslav u Klatov, této obci se německy říkalo Dröslau. Případně mohlo vzniknout z německého apelativa Drechsler, tj....

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Frankl + Frankel

  Frankel je německá zdrobnělina, která se může vztahovat jak k etnonymu Frank (tedy „příslušník německého kmene“), nebo k rodnému jménu Frank, které vzniklo jako dom...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Basák

  Basák patří nejspíše mezi příjmení motivovaná zaměstnáním nebo činností, jako basák byl označován hráč na basu. Podle evidence obyvatelstva u nás v současnosti žije...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Řehák

  Příjmení Řehák je jednou z odvozenin z rodného jména Řehoř, které vzniklo počeštěním řeckého Gregorios a vykládá se jako „bdělý“, „ostražitý“. Jako příjmí máte Řehá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Kolárovič

  Příjmení Kolárovič vzniklo jako označení syna koláře, tedy „výrobce kol a vozů“. V celé ČR najdete jen 36 nositelů tohoto příjmení.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu