• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2016

  Dejl

  Příjmení Dejl mohlo vzniknout buď z apelativa dejl, které znamená „vsádka litiny do výhně“ a „kus železa bez strusky“, nebo z německého apelativa Deul s významem „h...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2016

  Kotara

  Příjmení Kotara snad vzniklo stejně jako příjmení Kotar z apelativa kotár, přitom došlo k nářečnímu krácení -á-. Podstatné jméno kotár má několik významů. Kotár je ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Klos

  Příjmení Klos má několik možných výkladů. Může vycházet z rodného jména Nikolaos (v češtině Mikuláš), nebo mohlo být motivováno německým apelativem Kloss, které zna...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Jarkovský

  Příjmení Jarkovský pochází z rodného jména začínajícího skupinou hlásek Jar- (Jaroslav, Jarohněv, Jarolím apod.). Obdobně máte příjmení Jára, Jarka, Jarek. V součas...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Špetl

  Příjmení Špetl má několik možných výkladů. Mohlo vzniknout z příčestí slovesa špetnout, tj. „ceknout“, popř. ze špetati, tj. „šeptati“. Německé apelativum Spetel oz...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Drašťák

  Drašťák snad souvisí se staročeským slovesem drastit se, tj. „vzpírat se“, popř. s východočeským nářečním „ježit“, „zlobit se“. V nářečí u Kdyně sloveso drástat zna...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Dražďák

  Dražďák se vykládá z místního jména Dražda, Drazdy nebo Dražďany jako příjmení podle původu, popř. ze slovesa dráždit jako pojmenování snad podle duševních vlastnos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Špulák

  Špulák byl tulák. Staročeské sloveso špúlat se znamenalo „potulovat se“. V současnosti u nás žije 398 nositelů tohoto příjmení.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. květen 2016

  Prokeš

  Příjmení Prokeš vzniklo z rodného jména Prokop. To je mužské jméno řeckého původu, které vzniklo buď z řeckého prokoptó, což znamená „prospívající“, „zdárný“, „průk...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. květen 2016

  Škorňa

  Apelativum škorně označovalo ve staré češtině boty. Škorňa bylo tedy nejspíše příjmením pro ševce. Srov. Botek. V současnosti u nás s tímto příjmením najdete 191 os...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu