• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2017

  Hugo

  Příjmení Hugo jistě pochází ze starého německého rodného jména Hugo. To je původem patrně zkrácenina jmen začínajících na Hug- (Hugbert, Hugbald), lze jej vyložit j...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Vondryska

  Příjmení Vondryska je jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Ondřej. To je řeckého původu a znamená „mužný“, „statný“, „odvážný“. V současnosti nosí příjmení Vond...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Machan

  Příjmení Machan se vykládá z rodných jmen začínajících na Ma- (Matouš, Matěj, Martin nebo Matyáš). V současnosti u nás žije 195 nositelů příjmení Machan.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Kryšpín

  Příjmení Kryšpín je jasné, vzniklo z rodného jména Kryšpín, které je latinského původu, znamená „kučeravý“, „s kadeřavými vlasy“. Svatý Kryšpín byl patronem obuvník...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Demel / Deml

  Příjmení Demel se vykládá jako zkomolenina německého příjmení Temml nebo Theml, je odvozeno z německých rodných jmen Dagomar, Thiemo, Thomas apod.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Mezera

  Příjmení Mezera vzniklo z podstatného jména mezera, což je „prázdný prostor mezi něčím“. Máte i další příjmení označující prostorové vztahy, např. Skulina, Štěrba, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Jílek

  Příjmení Jílek máte doloženo jako příjmí již z roku 1554, vzniklo z rodného jména Jiljí. To je řeckého původu a vykládá se jako „ochránce“. Sv. Jiljí byl jedním z n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2017

  Hanžl

  Příjmení Hanžl vzniklo z domácké podoby německého rodného jména Johannes, tj. Hansel, jeho českou obdobou je Jan. Německé -s- někdy přešlo do češtiny jako -ž-, někd...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. květen 2017

  Kiml

  Příjmení Kiml má několik možných výkladů ‒ mohlo vzniknout z hornoněmeckého apelativa Kümmel, tj. „kmín“, patrně jako označení někoho, kdo obchodoval s kořením. Dál...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. květen 2017

  Břešťovský

  Příjmení Břešťovský je vzácné, v současnosti jej používá pouze 18 osob. Nejspíše se jedná o obyvatelské příjmení odvozené z názvu obce Břešťany, odkud dotyčný pochá...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu