• Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Helikar

  Příjmení Helikar vykládá Josef Beneš ze středohornoněmeckého přídavného jména heilige, tj. „svatý“, „pobožný“. Může jít o pojmenování podle povahy nebo také o původ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Pušec

  Příjmení Pušec je velmi vzácné, v současnosti jej nosí pouze 7 osob. Mohlo vzniknout ze slovesa pušeti, tj. „páchnout“. Snad se jednalo o přezdívku podle nelibě von...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Piš

  Příjmení Piš je nejspíše jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Dnes u nás žije 122 obyvatel s pří...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Holakovský

  Příjmení Holakovský bylo patrně odvozeno z místního jména Holákov, odkud asi původní nositel tohoto jména pocházel. V současnosti u nás žije 455 nositelů příjmení H...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Heczko/Hečko

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Hečko z rodných jmen začínajících na He-, případně z citoslovce heč vyjadřujícího chlubení nebo výsměch, ovšem to považujete za m...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Péter

  Příjmení Péter vzniklo z maďarské varianty rodného jména Petr, která zní Péter. Rodné jméno Petr se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Podle eviden...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Matys

  Příjmení Matys se vykládá z rodného jména začínajícího na Ma-, jako je Matouš, Matěj, Matyáš apod. Je to příjmení rozšířené, v evidenci obyvatelstva, kterou spravuj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Hemr

  Příjmení Hemr se vykládá ze složených německých místních jmen obsahujících část -heim. V příjmení přitom došlo ke změně -ei- ˃ -e-. Příponou -er se tvořila obyvatel...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Moos

  Příjmení Moos vzniklo z německého apelativa Moos, tj. „slatina“, „močál“ nebo „mech“. Označovalo tedy někoho, kdo žil u močálu. Je to také časté místní jméno obcí v...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Kail

  Příjmení Kail vzniklo z německého přídavného jména geil, tj. „bujný“, „smyslný“, případně z khail, tj. „studený“. V těchto případech by šlo patrně o pojmenování pod...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu