• Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2017

  Konzal

  Podle Dobravy Moldanové je příjmení Konzal počeštěnou formou německého Gänsel, tj. „husička“. Patří tak mezi ptačí příjmení a nejspíše označovalo chovatele hus nebo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2017

  Fencl

  Příjmení Fencl se vykládá z německé podoby rodného jména Václav, tj. Wenzel. Doklad o příjmí Fencl máte již z roku 1607. V současnosti je to příjmení rozšířené, nos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Trubák

  Příjmení Trubák se dává do souvislosti s apelativem trubač, tj. „kdo hraje na trubku“, nebo také ten, „kdo vyráběl trubky“. Příjmení mohlo být motivováno i domovním...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Jurčík

  Příjmení Jurčík vzniklo z nářeční podoby rodného jména Jiří, tedy Jura. Jiří je jméno řeckého původu a znamená „zemědělec“. Sv. Jiří je mučedník a patří ke Čtrnácti...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Helikar

  Příjmení Helikar vykládá Josef Beneš ze středohornoněmeckého přídavného jména heilige, tj. „svatý“, „pobožný“. Může jít o pojmenování podle povahy nebo také o původ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Pušec

  Příjmení Pušec je velmi vzácné, v současnosti jej nosí pouze 7 osob. Mohlo vzniknout ze slovesa pušeti, tj. „páchnout“. Snad se jednalo o přezdívku podle nelibě von...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Piš

  Příjmení Piš je nejspíše jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Dnes u nás žije 122 obyvatel s pří...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Holakovský

  Příjmení Holakovský bylo patrně odvozeno z místního jména Holákov, odkud asi původní nositel tohoto jména pocházel. V současnosti u nás žije 455 nositelů příjmení H...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. červen 2017

  Heczko/Hečko

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Hečko z rodných jmen začínajících na He-, případně z citoslovce heč vyjadřujícího chlubení nebo výsměch, ovšem to považujete za m...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. červen 2017

  Péter

  Příjmení Péter vzniklo z maďarské varianty rodného jména Petr, která zní Péter. Rodné jméno Petr se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Podle eviden...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu