• Vzdělávání

  Fac

  Příjmení Fac je vzácné, v současnosti u nás žije jen 24 jeho nositelů. Nejspíše se mohlo jednat o přezdívku podle povahy ze středohornoněmeckého fatzen, tj. „vtipkovat“.

 • Vzdělávání

  Fantura

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Fantura z apelativa fant, tj. „zástava“ nebo také „vrtkavý, marnivý mladík“.

 • Vzdělávání

  Kleňha

  Příjmení Kleňha snad mohlo vzniknout jako přezdívka podle vlastnosti, pro někoho, komu všechno dlouho trvalo. Celkem jich v ČR žije jen 86.

 • Vzdělávání

  Falout

  Příjmení Falout dnes nosí 193 obyvatel. Antonín Kotík jej vykládal z apelativ falut či faluta, která se ve Slezsku užívají ve smyslu „filuta“, tedy „prohnaný taškář“.

 • Vzdělávání

  Harapát

   Antonín Kotík vykládá příjmení Harapát z kořene hara ‒ sloveso harati znamená „hluk a hřmot tropiti“. V současnoti u nás žije 179 osob s příjmením Harapát.

 • Vzdělávání

  Baudyš

  Příjmení Baudyš vykládá A. Kotík z rodného jména Budislav. Podle evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra u nás v současnosti žije 592 obyvatel s tímto příjmením.

 • Vzdělávání

  Semján

  Příjmení Semján bychom mohli vyložit z východoslovanské podoby rodného jména Šimon, tj. Semien. Podle evidence obyvatelstva u nás již žádná osoba s tímto příjmením nežije.

 • Vzdělávání

  Maur

  Příjmení Maur má podle D. Moldanové několik výkladů, může pocházet z německého apelativa Mauer „stěna“, nebo z místního jména v Rakousku, či z rodného jména Mauricius. 

 • Vzdělávání

  Skaunic

  Příjmení Skaunic považuje J. Beneš za spřežku z předložky a místního jména, je to tedy příjmení podle bydliště „z Kounic“. V současnosti nosí příjmení Skaunic jen 32 osob.

 • Vzdělávání

  Jazudek

  Příjmení Jazudek je velmi vzácné, v celé ČR najdete jen 8 jeho nositelů. Nejspíše jde původně o polskou regionální formu osobního jména začínajícího slabikou Ja-.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po-čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu