• Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. únor 202014:15

  Bureš

  Bureš patří mezi nejčastější česká příjmení, nosí jej 11 021 osob. Jako příjmí je doloženo již z roku 1563. Vykládá se z osobního jména Burian.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. únor 202014:15

  Prokorát

  Příjmení Prokorát vzniklo nejspíše zkomolením latinského apelativa prokurátor, tj. „vyšší správní zaměstnanec“ či „obhájce“.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. únor 202014:15

  Šimáně

  Příjmení Šimáně dnes nosí 379 obyvatel. Vzniklo z rodného jména Šimon. To je jméno hebrejského původu, které znamená „slyšící“, „naslouchající“.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. únor 202014:15

  Pelda

  Antonín Kotík dával příjmení Pelda do souvislosti s příjmením Pela, které vykládal ze slovesa pelovati, tj. „pelášiti“, „běžeti“.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. únor 202014:15

  Prskavec

  Příjmí Prskavec máte doloženo z roku 1454. Označovalo někoho „kdo prská“. Nářeční apelativum prskavec má též význam „kvíčala“ a na Valašsku označuje „druh jahodníku“,

 • Kultura
  Kultura
  26. únor 202014:50

  Výlet, Rubecký, Hýbl/Hübl

  Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. únor 202014:15

  Rubec / Rubecký

  Rubec je „ten, kdo rube“, např. dřevorubec kácí stromy, ale rubat ve smyslu „těžit“ se dá např. i uhlí nebo kámen, popř. lze rubat („pobíjet“) i nepřátele v boji.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. únor 202014:15

  Hýbl / Hübl

  Příjmení Hýbl (německy Hübl) pochází z německého apelativa Hübl, tj. „kopeček“. Jedná se tedy o pojmenování podle místa bydliště. Máte i české příjmení Kopeček.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. únor 202014:15

  Výlet

  Podle Dobravy Moldanové souvisí příjmení Výlet s apelativem vyleta, tj. „výletník“, přeneseně „někdo, kdo odešel z domova“ nebo „kdo často odcházel z domu“.

 • Kultura
  Kultura
  25. únor 202014:50

  Boroven, Vošlajer, Voda, Hašek

  Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu