Dokážete správně česky rozkazovat?

Vykřičník, rozkaz

Zkuste si to! V kvízu vyberte spisovný slovesný tvar 2. osoby množného čísla rozkazovacího způsobu. Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český).