Dokážete správně česky rozkazovat?

Vykřičník, rozkaz
Vykřičník, rozkaz

Nezdá se to, ale vytvořit správný tvar rozkazovacího způsobu od některých českých sloves není vůbec snadné. Zkuste si to sami! V kvízu vyberte spisovný slovesný tvar 2. osoby množného čísla rozkazovacího způsobu.

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)