• Vzdělávání
  21. listopad 2018 14:15

  Minha

  Příjmení Minha se vykládá z německého rodného jména Meinhart. Kotíkův starší výklad ze slovesa minout není pravděpodobný. U nás je toto příjmení velmi vzácné.

 • Vzdělávání
  21. listopad 2018 14:15

  Šalamoun

  Šalamoun byl známý jako nejmoudřejší izraelský král. Z jeho jména, které můžete vyložit jako „mírumilovný“, vzniklo i příjmení Šalamon.

 • Vzdělávání
  21. listopad 2018 14:15

  Kratejl

  A. Kotík vykládal příjmení Kratejl z přídavného jména krátký jako pojmenování podle fyzických vlastností, ovšem jako pravděpodobnější se jeví, že jde o příjmení německé.

 • Vzdělávání
  21. listopad 2018 14:15

  Retek

  Příjmení Retek vzniklo patrně z apelativa ret, tj. „ústa“, obdobně jako třeba příjmení Huba (ve staré češtině bylo apelativum huba ve významu ret neutrální).

 • Vzdělávání
  21. listopad 2018 14:15

  Švejnoha

  Příjmení Švejnoha vykládá Moldanová z nářečního sloveso švejhat, tj. „kulhat“, „šmatlat“, patrně to tedy bylo označení pro kulhavého člověka.

 • Kultura
  20. listopad 2018 14:50

  Příjmení Raben-Seifner, Volovec, Vratanina, Kralert

  Připravili a provázejí Iva Bendová a Jiří Holoubek.

 • Vzdělávání
  20. listopad 2018 14:15

  Rabenseifner

  Příjmení Rabenseifner pochází z německého místního jména Rabenseifen, dnes česky Hraběšice v okrese Šumperk. Příponou -er bylo ze jména vsi vytvořeno příjmení podle původu.

 • Vzdělávání
  20. listopad 2018 14:15

  Vratanina

  Příjmení Vratanina odborná literatura neuvádí. Snad by se mohlo jednat o pojmenování obyvatelské odvozené z místního jména obce Vrátěnín nebo Vrátno.

 • Vzdělávání
  20. listopad 2018 14:15

  Kralert

  Příjmení Kralert pochází ze středohornoněmeckého slovesa grellen, tj. „zlostně křičet“, nebo z adjetiva grell, tj. „zlostný“, „hlasitý“, s příponou -er.

 • Vzdělávání
  20. listopad 2018 14:15

  Volevecký + Volovecký

  Příjmení Volevecký je patrně obyvatelské, odvozené z místního jména obce Volovec, Volovice, Volovka apod. Původní nositel tohoto jména odtud nejspíše pocházel.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po-čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu