• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 201914:15

  Ernyngr

  Příjmení Ernyngr odborná literatura neuvádí. Nacházíme pouze obdobné příjmení Ernygr, které pochází ze složeného rodného jména se základem -ger (tj. „oštěp“)...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 201914:15

  Aichingr

  Příjmení Aichingr (psáno též Eichinger) je obyvatelské, odvozené z místního jména Aiching či Eiching, několik takto nazvaných obcí leží v Bavorsku a Rakousku.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. duben 201914:15

  Šňoura

  Obdobné příjmení Šnoura uvádí Josef Beneš v kategorii pojmenování podle částí oblečení, odvozuje jej z apelativa šňůra.

 • Kultura
  Kultura
  23. duben 201914:50

  Příjmení Wočadlo, Donal

  Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. duben 201914:15

  Donal

  Nejvíce osob s příjmením Donal žije v obci Horšovský Týn, celkem jich v ČR najdete jen 23. Příjmení Donal je doloženo i u našich sousedů v Polsku...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. duben 201914:15

  Wočadlo

  Příjmení Wočadlo je pravopisně zajímavé, W- se zdá být památkou na německého faráře zapisujícího do matriky, případně by mohlo být pozůstatkem bratrského pravopisu...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. duben 201914:15

  Lapka

  Lapka bylo označení pro „lupiče“, ovšem příjmení Lapka mohlo v některých případech vzniknout i podle poctivého řemesla ‒ jako lapka se nazýval i „druh kleští“ ...

 • Kultura
  Kultura
  22. duben 201914:50

  Přijmení Cham, Ovcharovič, Stumphober

  Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. duben 201914:15

  Cham

  Podle evidence obyvatelstva už u nás nikdo s příjmením Cham nežije. Antonín Kotík uváděl příjmení Chám, které vykládal z apelativa označujícího postroj na koně...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  22. duben 201914:15

  Ovcharovič

  Bylo by třeba vidět historické záznamy, ale domníváme se, že příjmení Ovcharovič bude asi jen jinak zapsané slovenské příjmení Ovčarovič.

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:40Dvojka

E-shop Českého rozhlasu