• Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Frankl + Frankel

  Frankel je německá zdrobnělina, která se může vztahovat jak k etnonymu Frank (tedy „příslušník německého kmene“), nebo k rodnému jménu Frank, které vzniklo jako dom...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Basák

  Basák patří nejspíše mezi příjmení motivovaná zaměstnáním nebo činností, jako basák byl označován hráč na basu. Podle evidence obyvatelstva u nás v současnosti žije...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. září 2017

  Řehák

  Příjmení Řehák je jednou z odvozenin z rodného jména Řehoř, které vzniklo počeštěním řeckého Gregorios a vykládá se jako „bdělý“, „ostražitý“. Jako příjmí máte Řehá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Zbožínek

  Příjmení Zbožínek vzniklo z přídavného jména zbožný, což ovšem ve staré češtině neznamenalo „pobožný“, ale „majetný“ (je tu souvislost s apelativem zboží). V součas...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Škoda

  Příjmení Škoda je motivačně průhledné, opravdu souvisí s apelativem škoda a jako příjmí jej máte doloženo již z roku 1433. Snad šlo o pojmenování někoho, kdo utrpěl...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Krejcárek

  Příjmení Krejcárek vzniklo z apelativa krejcar, což byl druh mince. Máme i jiná příjmení odvozená z označení měny jako Groš, Tolar, Halíř apod. Nejspíše se jednalo ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Halenka

  Příjmení Halenka se vykládá z označení části oděvu. Snad se jednalo o pojmenování pro krejčího nebo pro někoho, kdo nosil výrazné oblečení. Příjmení Halenka používá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Touš

  Příjmení Touš může pocházet z rodného jména Matouš, nebo z apelativa touš, které je spojeno s hazardními hrami – podle Dobravy Moldanové označuje „dvě oka na kostce...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Pacák

  U příjmení Pacák nabízí slovníky několik možných výkladů ‒ může pocházet ze slovesa pacat, tj. „břídit“ (zpackat něco), v moravských nářečích pak máte sloveso pácat...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. září 2017

  Kopiar

  Slovenské příjmení Kopiar je u nás vzácné, v současnosti jej nosí pouze 18 osob. Koncovka -iar pravděpodobně ukazuje na skupinu příjmení motivovaných povoláním. Jmé...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu