• Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Dousek

  Příjmení Dousek snad můžete vykládat stejně jako Doušek z rodného jména Duchoslav. Jedná se o starší podobu rodného jména Dušan. To je slovanského původu, znamená „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Jureček

  Příjmení Jureček je opravdu průhledné, vzniklo z nářeční podoby rodného jména Jiří, tedy Jura. To je jméno řeckého původu a znamená „zemědělec.“ Sv. Jiří je mučední...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Kocábek

  Příjmení Kocábek má několik možných motivací. Může jít o další odvozeninu z příjmení Koc, které se vykládá z rodného jména Chotimír nebo Chotoslav se změnou ch- &gt...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Práza

  Příjmení Práza vzniklo podle Jany Matúšové z německého Preuse, tj. „Prus“. Jde tedy o příjmení odvozené z etnonyma a odkazující patrně k původu prvního nositele pří...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Hetzl

  Příjmení Hetzl je německého původu. Máte dva možné výklady: zdrobňující přípona -tz- + -el se připojila k začátku rodného jména Hariman, nebo jde o slovesné příjmen...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Krsko

  Máte příjmení Krs, Krsek nebo Krsička, která jsou motivována apelativem krs, tj. „zakrnělý strom“ a patně i přeneseně „zakrnělý člověk“. Příjmení Krsko byste snad m...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Krause

  Příjmení Krause je variantou příjmení Kraus, je též německého původu a znamená „kudrnatý“, „kadeřavý“, „kučeravý“. Srov. Kraus. Českým ekvivalentem je příjmení Kuče...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Brachtl

  Středohornoněmecké apelativum bracht znamená „hluk“, „křik“, ale i „nádhera vzbuzující pozornost“. Koncové -l je zdrobňující přípona. Patrně jde tedy o příjmení pod...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Kotas

  Příjmení Kotas se vykládá z rodného jména Chotěbor (které znamená „toužící po boji“) nebo ze jména Gottfried (s významem „boží mír“). Stejnou motivaci mají příjmení...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Štroncer

  Příjmení Štroncer pochází podle Jany Matúšové patrně ze středohornoněmeckého apelativa Stranzer, které označuje „lenocha“, „povaleče“, „tuláka“, popř. „záletníka“. ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu