Hanuš

13. září 2017

Příjmení Hanuš patří mezi odvozeniny z rodného jména Jan, respektive z jeho německé podoby Johannes. Rodné jméno Jan je hebrejského původu a znamená „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný, milostivý boží dar“. Rodné jméno Jan u nás bylo a je rozšířené, je to jméno hned několika světců, nejoblíbenějšími byli jistě sv. Jan Křtitel, sv. Jan Evangelista nebo český světec sv. Jan Nepomucký. Příjmení Hanuš je běžné, dnes jej nosí 5 590 osob.

Použitá literatura
A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 8; M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 16; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 152; D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 60; M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 2010, s. 196 (Jan)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio