• Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. duben 2016

  Hejda

  Výklad příjmení Hejda je nejednoznačný a názory na něj se liší. Starší výklad Antonína Kotíka vycházel ze slovesa hajdat, tj. „chodit“, „toulat se“. Podle slovníku ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. duben 2016

  Salášek

  Miloslava Knappová řadí příjmení Salášek mezi ta motivovaná obydlím, Dobrava Moldanová se naproti tomu domnívá, že výklad z apelativa salaš, tj. „pastýřská chata“, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. duben 2016

  Suchyňa

  Příjmení Suchyňa vzniklo nejspíše z přídavného jména suchý, které znamenalo i „hubený“ a „nemocný, churavý“ (srov. souchotiny). Patří tedy do kategorie pojmenování ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. duben 2016

  Jozefy

  Příjmení Jozefy je odvozeno z rodného jména Josef. To je biblické jméno hebrejského původu a vykládá se jako „on (bůh) přidá, rozhojní“, „přidávající“, popř. „ať př...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  14. duben 2016

  Tureček

  Tureček je zdrobnělina z národního jména Turek. Příjmení mohlo být motivováno např. domovním znamením nebo mohlo označovat účastníka tureckých válek. V ČR žije v so...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. duben 2016

  Blankenstein

  Příjmení Blankenstein pochází ze stejně znějícího místního jména v Německu, jde tedy nejspíše o příjmení podle původu původního nositele. Dnes žijí v ČR pouze 4 nos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. duben 2016

  Křepelka

  Křepel je křepelčí kohoutek, od něj jsou odvozena příjmení Křepel, Křepela, Křepelák i Křepelka. Máte i sloveso křepčit ve významu „bujaře, křepce tančit“, s tím so...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. duben 2016

  Lochman

  Lochman je příjmení německého původu, jeho výklad je však dosti nejistý. Dobrava Moldanová vysvětluje příjmení Lochman jako „člověk bydlící u lesa“ (odvozeno ze stř...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. duben 2016

  Doležal

  Příjmení Doležal je odvozeno ze slovesa doležat nebo doležet, to má význam „uležet“, tj. „dojít“ (při vaření, nakládání, sušení), a také „dočkat se“. Prý se jednalo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  13. duben 2016

  Lehar

  Příjmení Lehar nebo Lehár je patrně odvozeno ze slovenského lehaviar, tj. „horník, havíř“. Je to pravděpodobnější výklad než starší Kotíkův, který příjmení odvozova...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu