• Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. prosinec 2017

  Reifek/Rejfek

  Německé apelativum Reif znamená „provaz“ nebo také „obruč“, příjmení Reifek tedy nejspíše souvisí s povoláním a označovalo někoho, kdo vyráběl či prodával provazy n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. prosinec 2017

  Striegel/Štrýgl

  Německé příjmení Striegel patří mezi pojmenování motivovaná názvy nástrojů, bylo odvozeno z apelativa Striegel, tj. „hřebelec“ neboli „kartáč na čištění srsti dobyt...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. prosinec 2017

  Ryngl/Ringl

  Příjmení Ryngl se stejně jako Ringl vykládá jako zdrobnělina ze středohornoněmeckého přídavného jména ring, tj. „lehký“, „pohotový“, „malý“ nebo také „lehkomyslný“....

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. listopad 2017

  Molhanec

  Některá německá příjmení vznikla jako složeniny z rodného jména a názvu věci a označovala, s čím příslušní lidé obchodovali, co vyráběli atd. Příjmení Molhanec vzni...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. listopad 2017

  Kytír

  Příjmení Kytír vzniklo ze zastaralého německého apelativa Kütter, což znamená „řezník“. Pojmenování tedy patří do kategorie příjmení podle povolání. Je to jméno vel...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. listopad 2017

  Pícl

  Současná forma Pícl je počeštěnou podobou německého příjmení Püczel. Možných výkladů je několik. Mohlo vzniknout jako zdrobnělina jména Putz. To se vykládá ze střed...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. listopad 2017

  Mareda

  Příjmení Mareda se vykládá z rodných jmen Martin nebo Marek. Podle evidence obyvatelstva, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, u nás dnes žije 217 nositelů příjmení...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. listopad 2017

  Dillenz

  Příjmení Dillenz by pravděpodobně mohlo souviset se středohornoněmeckým apelativem dille, tj. „podlaha“, „deska“. Snad by to bylo pojmenování pro truhláře, který zh...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. listopad 2017

  Tajbl

  Příjmení Tajbl se vykládá z německého Teufel, tj. „čert“, případně „lesní muž“ nebo také „obr“, odtud také asi pochází citoslovce „fuj tajbl“ vyjadřující odpor, ošk...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. listopad 2017

  Lédl

  Příjmení Lédl vykládá Josef Beneš z německého nářečního apelativa Loh, které znamená „nevelká proláklina, často bažinatá“ nebo „malá, často močálovitá proláklina me...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu