• Vzdělávání
  Vzdělávání
  25. říjen 2017

  Krčmář

  Příjmení Krčmář je motivačně průhledné, jedná se o pojmenování podle povolání. Krčma bylo označení pro hostinec a krčmář byl hospodský. Máme i příjmení Hostinský ne...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Rančák

  Příjmení Rančák může pocházet z místního jména Rančice u Českého Krumlova nebo Ransko, případně i z domácké podoby německého rodného jména Randolf. Nejvíce nositelů...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Petryszyn

  Příjmení Petryszyn je původem polské, vzniklo z rodného jména Petr, popř. z ženského jména Petra. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Podle ev...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Kubíček

  Příjmí Kubíček máme doloženo již z roku 1521, vzniklo jako jedna z mnoha odvozenin z rodného jména Jakub, respektive z jeho domácké podoby Kuba. To se odvozuje nejč...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Siebert

  Příjmení Siebert bylo odvozeno z německého rodného jména Sigibert. Dnes jej nosí jen 48 obyvatel ČR.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Pikula

  Pikula byl půlkrejcar nebo obecně drobný peníz. Asi znáte rčení „Nemá ani vindru.“ nebo „Nestojí to za zlámanou grešli.“, ve stejných významech se používal i výraz ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Mizera

  Příjmení Mizera vzniklo nepochybně z apelativa mizera. To ovšem ve staré češtině označovalo člověka „ubohého“ a „bídného“, mizera ve smyslu „špatný člověk“ je až no...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2017

  Cimr

  Příjmení Cimr dnes nosí 178 osob. Jedná se o příjmení německé, které bylo zjednodušeno a hláskově přizpůsobeno češtině. Josef Beneš předpokládá původní formu Zimmer...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. říjen 2017

  Kavalír

  Příjmení Kavalír vzniklo z apelativa kavalír, to bylo původně označení pro jezdce (z italského cavallo, tj. „kůň“), později tak byli označováni rytíři a šlechtici. ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. říjen 2017

  Bezemek

  Příjmení složená z Bez- a přídavného jména vesměs vznikla jako přezdívky, které vyjadřují nějaký nedostatek (např. Bezectný, Bezchleba, Beznoska, Bezruč apod.). Bez...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu