• Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. září 2016

  Vašek

  Příjmení Vašek je průhledné, jde o odvozeninu z rodného jména Václav. To je slovanské jméno znamenající doslova „více slavný“. Vašek je příjmení 238. nejrozšířenějš...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Horna

  Josef Beneš uvádí příjmení Horna mezi těmi, která byla odvozena z přídavných jmen typu Bohata z bohatý, Chytra z chytrý apod., základem tedy podle něj bylo adjektiv...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Kumber

  Příjmení Kumber mohlo být odvozeno z německého rodného jména Gumbert, které se vykládá jako „skvělý boj“. Další možný výklad je z německého apelativa Kump, které má...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Ferkl

  Středohornoněmecké apelativum Verkel označovalo „sele“, odtud i příjmení Ferkl. Mohlo jít např. o chovatele selat, obchodníka s nimi nebo o řezníka apod. V současno...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Košek

  Příjmení Košek vzniklo nejspíše buď z apelativa kochan ve významu „milenec“, „přítel“, nebo ze starého rodného jména Kochan. Tímto rodným jménem byly motivovány i n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Vejnar

  Příjmení Vejnar pochází buď z německého slovesa weinen, „plakat“, pak by to byla obdoba příjmení Plaček, nebo vzniklo spíše kontrakcí ze středohornoněmeckého apelat...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Trlica

  Motivací příjmení Trlica se mohlo stát apelativum trdlice se zjednodušením hláskové skupiny -dl- > -l-. Trdlice má hned několik významů: je to „nástroj na zpraco...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Kuňák

  U příjmení Kuňák máte dvě možné motivace vzniku ‒ jednou mohlo být rodné jméno Kunrád, což je obměna německého rodného jména Konrád. To je jméno, které je u nás uží...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Hoftich

  Příjmení Hoftich snad souvisí s dolnoněmeckým apelativem hovet, které má dva významy ‒ „hlava“ (pak by se nejspíše jednalo o příjmení podle fyzického vzhledu), nebo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. září 2016

  Klesner/Klesnar

  V ČR v současnosti žije jen 20 nositelů a nositelek příjmení Klesner, formu Klesnar nosí dokonce jen 10 osob. Podle Jany Matúšové je nepochybně stejného původu jako...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu