• Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. březen 2017

  Ebert

  Příjmení Ebert snad souvisí s německým apelativem Eber, tj. „kanec“, nebo se jedná o zkráceninu německého rodného jména Eberhart, které se vykládá jako „silný jako ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. březen 2017

  Lány

  Příjmení Lány je u nás vzácné, v současnosti žije v ČR jen 19 jeho nositelů. Nacházíte jej ve slovníku slovenských příjmení, Milan Majtán jej vykládá z latinského v...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. březen 2017

  Anft

  Příjmení Anft je vzácné, v současnosti u nás žije pouze 29 jeho nositelů. Patří do kategorie pojmenování podle zaměstnání, Josef Beneš jej vykládá ze středohornoněm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. březen 2017

  Hill

  Příjmení Hill se vykládá jako zkrácená podoba německého rodného jména obsahujícího složku hilt, tj. „boj“ (např. Hildebrant, Hildemar apod.). Případně můžete uvažov...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. březen 2017

  Petrásek

  Příjmení Petrásek je jasné, vzniklo jako jedna z mnoha odvozenin z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Světců jménem Petr ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. březen 2017

  Hereyk

  Příjmení Hereyk by snad mohlo patřit mezi ta, která byla odvozena z německých rodných jmen začínajících nebo končících na -her (což znamená „pán“, „muž“), jako je H...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. březen 2017

  Žigo

  Příjmení Žigo se vykládá z německého rodného jména Zikmund, respektive z jeho domácké zdrobněliny. Zikmund je jméno původem německé (Sigismund) a lze ho vyložit jak...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. březen 2017

  Kaiser

  Příjmení Kaiser pochází z německého apelativa Kaiser, tj. „císař“. Stejně jako např. příjmení Král to byla původně přezdívka někoho, kdo se podobal panovníkovi, cho...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. březen 2017

  Čermák

  Čermák patří mezi nejčastější česká příjmení, v současnosti jej nosí 16 412 obyvatel. Je to příjmení ptačí, je motivováno lidovým názvem ptáka rehka zahradního. Pod...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. březen 2017

  Konejl

  Příjmení Konejl dnes nosí jen 89 obyvatel. Josef Beneš jej vykládá z německého rodného jména Konrád. To je jméno, které je u nás užíváno od středověku a vykládá se ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu