• Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Trojlar/Trojler

  Dnes žije v ČR pouze 9 osob s příjmením Trojtlar a 13 s formou Trojtler. Patří pravděpodobně do skupiny příjmení podle vlastností. Můžete jej vyložit z dnes již neu...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2016

  Buřval

  Dobrava Moldanová odvozuje příjmení Buřval z apelativa buřič. Jedná se tedy o pojmenování podle vzpurné povahy nebo snad i nějaké události. Nejrozšířenější je příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2016

  Šmotek

  Příjmení Šmotek snad souvisí se slovesem šmotati, které má několik možných významů – „navinout“ a „zamotat se“ (když mluvíte např. o niti), ale také „zmásti“ nebo „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2016

  Zburník

  Apelativum zbúrník má význam „buřič“. Můžete předpokládat, že příjmení Zburník vychází z tohoto apelativa a že označovalo původního nositele na základě jeho vzpurné...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2016

  Hábl

  Příjmení Hábl souvisí s příjmením Habel a v něm už slyšíme rodné jméno Havel, jen v něm došlo ke změně -v- > -b- (podobně jako v mnoha jiných se stejnou motivací...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. říjen 2016

  Švaňhal

  Snad můžeme přijmout výklad Antonína Kotíka, že příjmení Švaňhal vzniklo z tvaru příčestí minulého od slovesa čvaňhat, které znamená „tlachat“, „žvanit“. Bylo to te...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. září 2016

  Kalafus

  Příjmení Kalafus pochází z německého apelativa Gaulfuss, tj. „koňská noha“. Šlo patrně o označení člověka s deformovanou nohou. Příjmení Kalafus je vzácné, v ČR v s...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. září 2016

  Schwammbeger

  Příjmení Schwammbeger je u nás velmi vzácné, nosí jej jen 10 osob – 9 z nich žije v Litoměřicích. Podle Josefa Beneše jde o typické příjmení obyvatelské, odvozené z...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. září 2016

  Dackow

  Příjmení Dackow jsme nalezli mezi polskými příjmeními, vykládá se buď z rodných jmen začínajících na Da- (jako Daniel, David apod.), nebo z polského apelativa daca,...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  29. září 2016

  Jurala

  Příjmení Jurala snad vzniklo z nářeční podoby rodného jména Jiří, tedy Jura. To je jméno řeckého původu a znamená „zemědělec.“ Příjmení Jurala je opravdu vzácné, v ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu