• Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. září 2017

  Kábrt/Kabrd

  Příjmení Kábrt se stejně jako Kabrd vykládá z německého rodného jména Gebhart. Příjmení Kábrt dnes nosí 817 obyvatel, nejvíce jich najdete v Turnově a Náchodě. Příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. září 2017

  Hanzalík

  Příjmení Hanzalík vzniklo jako odvozenina z rodného jména Johannes. To je německá podoba hebrejského jména Jochánán („bůh je milostivý“), jeho českou podobou je Jan...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. září 2017

  Šumník

  Přídavné jméno šumný má význam „hezký“. Pojmenování Šumník by mohlo patřit do kategorie podle fyzických vlastností a vzhledu, označovalo by hezkého člověka. Máte i ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. září 2017

  Knýř/Kníř

  Příjmení Knýř vykládá Dobrava Moldanová stejně jako Kníř ze staročeského apelativa chmeř, kmeř, tj. „chmýří“. Snad šlo o přezdívku člověka s vlasy či vousy jako chm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. září 2017

  Chlupatý

  Příjmení Chlupatý je motivačně průhledné, vzniklo z přídavného jména chlupatý, nejspíše jako pojmenování podle fyzických vlastností, případně možná i podle oděvu s ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. září 2017

  Kotrhonz

  Kotrhonz je německé složené příjmení, které se skládá ze středohornoněmeckého apelativa koter, tj. „domkář“, „majitel domku“, a rodného jména Honz, což je zdrobněli...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. září 2017

  Fikejs/Fikejz

  Příjmení Fikejs má nejspíše původ ve středohornoněmeckém slovese ficken, tj. „třít“, a eisen, tj. „železo“. Snad šlo o přezdívku řemeslníka obrábějícího železo, kováře.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. září 2017

  Emr/Emmer

  Příjmení Emr pochází buď z německého apelativa Emmer, což byl „druh pšenice“, nebo také ze středohornoněmeckého či nářečního bavorského Emmer, tj. „vědro“. V obou p...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. září 2017

  Prchal

  Původ příjmení Prchal je jasný, jedná se o slovesné příjmení z příčestí minulého slovesa prchat, tj. „utéci“ nebo též „opadávat“. Můžete jen spekulovat, k jaké udál...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. září 2017

  Herein

  Příjmení Herein je velice vzácné, dnes jej nosí pouze 16 obyvatel ČR. Vykládá se jako zdrobnělina z rodných jmen začínajících na Her- (např. Herbert, Herman atd.). ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu