• Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Hetzl

  Příjmení Hetzl je německého původu. Máte dva možné výklady: zdrobňující přípona -tz- + -el se připojila k začátku rodného jména Hariman, nebo jde o slovesné příjmen...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Krsko

  Máte příjmení Krs, Krsek nebo Krsička, která jsou motivována apelativem krs, tj. „zakrnělý strom“ a patně i přeneseně „zakrnělý člověk“. Příjmení Krsko byste snad m...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  28. červen 2016

  Krause

  Příjmení Krause je variantou příjmení Kraus, je též německého původu a znamená „kudrnatý“, „kadeřavý“, „kučeravý“. Srov. Kraus. Českým ekvivalentem je příjmení Kuče...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Štroncer

  Příjmení Štroncer pochází podle Jany Matúšové patrně ze středohornoněmeckého apelativa Stranzer, které označuje „lenocha“, „povaleče“, „tuláka“, popř. „záletníka“. ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Brachtl

  Středohornoněmecké apelativum bracht znamená „hluk“, „křik“, ale i „nádhera vzbuzující pozornost“. Koncové -l je zdrobňující přípona. Patrně jde tedy o příjmení pod...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Kotas

  Příjmení Kotas se vykládá z rodného jména Chotěbor (které znamená „toužící po boji“) nebo ze jména Gottfried (s významem „boží mír“). Stejnou motivaci mají příjmení...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Zdvořák

  Příjmení Zdvořák a Dvořák spolu souvisejí. Příjmení Dvořák se nejčastěji vykládá jako „svobodný sedlák na velkém statku“, dříve také „dvorský služebník“. Srov. Dvoř...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. červen 2016

  Derka

  Příjmení Derka snad můžete vykládat ze slovesa dráti (podobně jako např. příjmení Berka odvozujeme ze slovesa bráti). Sloveso dráti mělo ve staré češtině mimo jiné ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Mandok

  Příjmení Mandok patří k těm několika málo, která vznikla z rodného jména ženského (většina příjmení totiž byla utvořena z mužských rodných jmen). Podobně jako příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. červen 2016

  Herčík

  Příjmení Herčík se vykládá buď z německého apelativa Herz, tj. „srdce“, nebo možná z Herzog, tj. „vévoda“. Snad by mohlo jít o pojmenování podle domovního znamení n...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu