• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2016

  Luger

  Příjmení Luger je velmi vzácné, dnes žije jen 20 jeho nositelů. Mohlo by snad jít o jméno obyvatelské odvozené z německého místního jména Lug, Luga či Lugau – v Bav...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2016

  Zyder/Zider

  V evidenci obyvatelstva, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, není žádný záznam o příjmení Zider. Zyderů dnes u nás žije pouze 10. V Polsku nacházíte obdobná příjme...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2016

  Fackenberg

  Příjmení Fackenberg pochází z místního jména Fachenberg v Horním Bavorsku, popř. Fachberg v Rakousku. Jde tedy o typické příjmení podle místa původu. V současnosti ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2016

  Zitko

  Příjmení Zitko snad vzniklo z apelativa zít s významem „zeť“. Patří tedy k příjmením podle rodinných vztahů. Případně můžete uvažovat i o výkladu z německé nářeční ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. říjen 2016

  Bajgl

  Formu příjmení Bajgl dnes nosí 156 osob, nejvíce jich žije ve Znojmě a v Moravských Budějovicích, formu psanou Beigl má jen 15 nositelů a najdeme i 10 Beigelů. Příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. říjen 2016

  Kenický

  Nejvíce Kenických žije v Olomouci, celkem jich v republice najdete jen 51. Pravděpodobně jde o příjmení podle původu, které bylo odvozeno z místního jména Kenice, c...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. říjen 2016

  Foud

  Příjmení Foud je vzácné, v současnosti u nás naleznete pouze 28 jeho nositelů. Jana Matúšová jej vykládá z varianty faut pro středohornoněmecké voget, vogt, voit, k...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. říjen 2016

  Melzer

  Apelativum Meltzer označuje v němčině sladovníka. Jedná se tedy o příjmení podle povolání. V příjmení Melzer došlo ke zjednodušení hláskové skupiny -tz- > -z-. V...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. říjen 2016

  Mikeš

  Příjmí Mikeš máte doloženo již z roku 1383, je jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Mikuláš. To je řeckého původu (Nikolaos) a vykládá se jako „vítězný nad lide...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. říjen 2016

  Pojmon

  Příjmení Pojmon nejspíše vzniklo z německého Baumann, které je odvozeno ze středohornoněmeckého apelativa būman, tj. „sedlák“, „rolník“, „nájemce selského dvora“. D...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu