• Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Milata

  U příjmení Milata můžete uvažovat o vzniku z přídavného jména milý (jako Holata z holý, Placata z placatý apod.) nebo o odvození z rodného jména začínajícího nebo k...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Havlůj

  Příjmení Havlůj vzniklo z rodného jména otce a označovalo Havlova syna. Zakončení příjmení na -ůj je nářečního původu, vzniklo podle „můj, tvůj“ (máte i příjmení Ja...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Machů

  Příjmení Machů dnes nosí 1057 mužů, nejvíce jich žije ve Valašských Kloboucích a ve Zlíně. Bylo odvozeno z rodného jména začínajícího na Ma-, jako je Marek, Matěj, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Bukovský

  Příjmení Bukovský pochází z apelativa buk nebo z místního jména, které je od tohoto apelativa odvozeno, např. Buk, Bukovina, Buková, Bukovsko apod. Jedná se o příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. leden 2018

  Lindauer

  Příjmení Lindauer je obyvatelské, vzniklo z místního jména. V úvahu přichází hned několik obcí s německými názvy jako Lindau, Linden apod. Několik takových leží v R...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. leden 2018

  Šmidrkal

  Příjmení Šmidrkal mohlo vzniknout z moravského slovesa šmidrkat, tj. „šilhat“. Jedná se tedy o pojmenování podle fyzických vlastností. Další význam slovesa šmidrkat...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. leden 2018

  Neuberger

  Příjmení Neuberger je obyvatelské, odvozené z místního jména Neuberg. Obce s tímto názvem leží u Aše a Chvalštin, též v Německu a Rakousku naleznete několik takto p...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. leden 2018

  Melnický

  Příjmení Melnický je vzácné, nosí jej jen 14 obyvatel ČR. Vykládá se z místního jména Mělník nebo Mělnice. Původní nositel tohoto příjmení odtud nejspíše pocházel. ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. leden 2018

  Obenberger

  Příjmení Obenberger je obyvatelské, vzniklo z místního jména Obenberg nebo Obenbergen v Horních Rakousích. V ČR je to příjmení velmi vzácné, dnes jej nosí jen 6 osob.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  3. leden 2018

  Stanovský

  Příjmení Stanovský se vykládá z místních jmen Stanov, Stanovice, Stanovsko či Stanový. Původní nositel tohoto příjmení patrně z některé z těchto obcí pocházel. V úv...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu