• Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2016

  Merlíček

  Merlíček je zdrobnělina k apelativu merlík. Merlík je rostlina, vyčleňuje se dokonce celá čeleď merlíkovitých (latinsky chenopodium). Uvažovat ale můžete i o motiva...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2016

  Chramosta

  Příjmení Chramosta má několik možných výkladů. Apelativum chramost znamená „houští“, pak by šlo patrně o příjmení podle bydliště. Možná je ale i motivace vlastnostm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2016

  Reidl

  V německých šumavských nářečích byl Reidl „malá paseka“, takže by mohlo jít o příjmení podle bydliště. Nebo je možný výklad ze středohornoněmeckého přídavného jména...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Krejčík

  Příjmení Krejčík je rozšířené, v současnosti jej nosí 2805 osob. Je motivačně průhledné, vychází z apelativa krejčí, které označovalo nejen toho, kdo šil oděvy, ale...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Lukšík

  Cesta k příjmení Lukšík byla trochu spletitá: z rodného jména Lukáš vznikla domácká podoba Lukeš, dále došlo vlivem pádů s koncovkou k redukci -e-, a tak vznikl Luk...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Vežranovský

  Příjmení Vežranovský je u nás vzácné, nosí jej pouze 27 osob, nejvíce jich žije v Ostravě. Koncovka -ský napovídá, že by se mohlo jednat o příjmení odvozené z místn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Nohel

  Příjmení Nohel je odvozeno z apelativa noha starou příponou -ejl (odtud také příjmení Nohejl). Hlásková skupina -ejl- se pak zjednodušila na -el. Původně šlo o ozna...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Krbeček

  Apelativum krb, ze kterého příjmení Krbeček, pochází, má nejen význam „spodek ohniště“, ale podle Dobravy Moldanové i „budka pro holuby“ nebo „toulec“. Patrně se te...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Chyský + Chýský

  Příjmení Chyský i Chýský patří nejspíše mezi příjmení z místního jména, v tomto případě pravděpodobně z názvu obce Chyše v okrese Karlovy Vary nebo Chyška u obce Ús...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Valtr

  Valtr je počeštěná podoba německého rodného jména Walter, které se vykládá z waltern („vládnout“) a heri („vojsko“). Valtrů dnes u nás žije 854, německou formu Walt...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu