• Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. duben 2016

  Karban

  Určitě znáte karbaníka, který rád hraje karty. A příjmení Karban má stejný původ ‒ vzniklo ze starého apelativa karban, tj. „hra v karty“ nebo „loterie“. Souviset b...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. duben 2016

  Votruba

  Příjmení Votruba souvisí s apelativem otruba s významem „slupky v obilí odstraněné při mletí, jimiž se krmil dobytek“. Snad se mohlo jednat o pojmenování podle povo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. březen 2016

  Hudlický

  Příjmení Hudlický nemá nic společného s hudláním, jak by se mohlo zdát, ale je odvozeno z místního jména Hudlice. Obec Hudlice leží u Berouna. Hudlických žije v cel...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. březen 2016

  Starck

  Příjmení Starck je německého původu, je odvozeno ze středohornoněmeckého starck, starkes, tj. „silný“, „mocný“, „zlý“. Jedná se tedy o pojmenování z kategorie podle...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. březen 2016

  Trhlík

  Příjmení Trhlík je příjmení nejspíše motivované duševními vlastnostmi. Bylo odvozeno z přídavného jméno trhlý s významem „náhlý“, „pošetilý“ (srov. i přídavné jméno...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. březen 2016

  Kazimour

  Příjmení Kazimour se tradičně vykládá ze slovanského rodného jména Kazimír, které znamená „ten, kdo kazí mír“ (dříve bylo mylně chápáno spíše jako „ten, kdo káže mí...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. březen 2016

  Šultes

  Příjmení Šultes je německého původu, je odvozeno z německého apelativa Schultheiss, tj. „rychtář“. Patří tedy mezi příjmení motivovaná povoláním. Příbuzná jsou příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. březen 2016

  Hein

  Příjmení Hein je patrně odvozeno z německého rodného jména Heinrich. Podstatné jméno Hain znamená v němčině také „háj“, takže nelze vyloučit, že by příjmení mohlo b...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. březen 2016

  Jančařík

  Příjmení Jančařík je odvozeno z rodného jména Jan. To je hebrejského původu a vykládá se jako „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný“, „milostivý boží dar“. Josef Be...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. březen 2016

  Prokop

  Příjmení Prokop vzniklo z rodného jména Prokop. To je řeckého původu, vykládá se buď jako „cestu razící“, „průzkumník“ (přeneseně „zdárný“, „prospívající“), nebo ja...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu