• Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. říjen 2016

  Vežranovský

  Příjmení Vežranovský je u nás vzácné, nosí jej pouze 27 osob, nejvíce jich žije v Ostravě. Koncovka -ský napovídá, že by se mohlo jednat o příjmení odvozené z místn...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. říjen 2016

  Ramseidl

  Ramseidl je asi složené německé příjmení z apelativa Ramm, tj. „beran“ nebo „kozel“, a rodného jména Seidl, které se vykládá z rodných jmen Syfrit nebo Siegfried ap...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. říjen 2016

  Zlínský

  Příjmení Zlínský je typické příjmení odvozené z místního jména, v tomto případě Zlín. Toponymum Zlín se vykládá ze staročeského osobního jména Zla (tj. „zlý člověk“...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. říjen 2016

  Měřinský

  Příjmení Měřínský vzniklo nejspíše z místního jména Měřín, odkud původní nositel tohoto příjmení pocházel, nebo ke kterému měl nějaký vztah. Obce s názvem Měřín nal...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. říjen 2016

  Peklák

  Příjmení Peklák je vzácné, v současnosti u nás žije jen 22 jeho nositelů. Souvisí s příjmeními jako Peklo nebo Pekelský. Pochází z místního nebo pomístního jména Pe...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  26. říjen 2016

  Šuba

  Apelativum šuba znamená „kožich“. Příjmení Šuba tedy mohlo označovat lovce, kožišníka nebo někoho, kdo rád nosil kožich, případně by se snad dalo uvažovat i o metaf...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  25. říjen 2016

  Ponikelský

  Příjmení Ponikelský patří k těm, která byla odvozena z místního jména, v tomto případě z názvu obce Poniklá, která leží v okrese Semily v Libereckém kraji, v údolí...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  25. říjen 2016

  Merkner

  Příjmení Merkner je vzácné, v současnosti jej nosí jen 21 osob. Josef Beneš jej považuje za jméno obyvatelské odvozené z místního jména obcí Merka nebo Merken v Něm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  25. říjen 2016

  Brant/Brand/Brandt

  V současnosti u nás žije 128 osob s příjmením ve formě Brant, 773 s formou Brand a 60 s příjmením Brandt. Jedná se o různé varianty téhož příjmení. Podle Josefa Ben...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. říjen 2016

  Tetour

  Nejvíce Tetourů najdete v Českých Budějovicích, celkově jich u nás žije 317. Příjmení Tetour je počeštěnou podobou německého příjmení Tetauer, které vzniklo z místn...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu