• Vzdělávání
  Vzdělávání
  10. leden 2018

  Ježek

  Příjmení Ježek mohlo vzniknout z apelativa ježek, snad podle domovního znamení nebo podle přisuzovaných vlastností. Možný by byl i výklad z rodného jména Ješek, což...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Vrabčák

  Příjmení Vrabčák je motivačně průhledné, patří mezi pojmenování ptačí. Máte i příjmení Vrabec a Brabec. Zatímco Vrabců u nás najdete 2075, Vrabčákůje v ČR pouze 8. ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Rynda

  Záznam o Janu řečeném Rynda máte již z roku 1398. Příjmení se vykládá z německého rodného jména Rynolt (což je obměna jména Reinold), popř. z rodného jména Rynart, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Milata

  U příjmení Milata můžete uvažovat o vzniku z přídavného jména milý (jako Holata z holý, Placata z placatý apod.) nebo o odvození z rodného jména začínajícího nebo k...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Sudera

  Příjmení Sudera bylo patrně odvozeno z rodných jmen jako Branisúd, Sudislav apod. V současnosti u nás žije 46 osob s příjmením Sudera, nejvíce jich najdete v Ostravě.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Nekvinda

  František Bartoš uvádí v Dialektologickém slovníku moravském sloveso odkvindovat se, tj. „odejít“. Dát někomu nebo něčemu kvinde znamená „odmítnout někoho/něco“ neb...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. leden 2018

  Jargus

  Příjmení Jargus je vzácné, v současnosti žije v ČR jen 10 jeho nositelů. Máte jej doloženo i v Polsku, kde se vykládá ze slovesa jargać się, tj. „zlobit se“, „hněva...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Machů

  Příjmení Machů dnes nosí 1057 mužů, nejvíce jich žije ve Valašských Kloboucích a ve Zlíně. Bylo odvozeno z rodného jména začínajícího na Ma-, jako je Marek, Matěj, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Bukovský

  Příjmení Bukovský pochází z apelativa buk nebo z místního jména, které je od tohoto apelativa odvozeno, např. Buk, Bukovina, Buková, Bukovsko apod. Jedná se o příjm...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  8. leden 2018

  Havlůj

  Příjmení Havlůj vzniklo z rodného jména otce a označovalo Havlova syna. Zakončení příjmení na -ůj je nářečního původu, vzniklo podle „můj, tvůj“ (máte i příjmení Ja...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu