• Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. říjen 2016

  Vejvoda

  Antonín Kotík odvozoval příjmení Vejvoda ze slovesa vyvést, ovšem mnohem pravděpodobnější je podle našeho názoru výklad vycházející z apelativa vojevoda, nebo na Va...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. říjen 2016

  Štěrba

  Podle Pavla Eisnera byl Štěrba člověk se štěrbavými, tedy řídkými, vadnými zuby. Motivačně příbuzná jsou snad příjmení jako Mezera nebo Skulina. Nejstarší doklad př...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. říjen 2016

  Ščerbák/Štěrbák

  Příjmení Ščerbák se stejně jako Štěrbák odvozuje z apelativa štěrba, tj. „štěrbina“. Nejspíše se jedná o příjmení podle fyzického vzhledu, ona štěrbina se patrně vz...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. říjen 2016

  Akajík

  V celé ČR najdete dnes jen 8 nositelů příjmení Akajík. Podle Jaromíra Krška se nejspíše jedná o příjmení motivované slovenským slovesem akať, tj. „zvláštně vyslovov...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. říjen 2016

  Klykorka

  Nezvyklé příjmení Klykorka dnes nosí pouze 12 osob. Rozšířenější je forma Klikorka, tu má v současnosti 103 obyvatel. Příjmení snad souvisí s apelativem klika, Dobr...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Piťha

  Příjmení Piťha souvisí podle Dobravy Moldanové s příjmením Pithard, které je podle ní snad složeno z kmene bit- (obsaženého ve středohornoněmeckém slovesu biten, tj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Veškrna

  Příjmení Veškrna vykládá Dobrava Moldanová buď ze zájmena veškeren, nebo ze slovesa vyškeřit, tj. „vyšklebit se“. Snad bychom mohli uvažovat i o motivaci nářečními ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Trojlar/Trojler

  Dnes žije v ČR pouze 9 osob s příjmením Trojtlar a 13 s formou Trojtler. Patří pravděpodobně do skupiny příjmení podle vlastností. Můžete jej vyložit z dnes již neu...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Freidinger

  Příjmení Freidinger je opravdu vzácné a podle evidence obyvatelstva, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, dnes u nás žije jen 8 jeho nositelů. Jana Matúšová jej vyk...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. říjen 2016

  Veselák

  Veselák vznikl patrně z přídavného jména veselý, a patří tedy také do skupiny příjmení podle duševních vlastností a povahy. Přípona -ák však svádí i k úvaze o možné...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu