• Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. listopad 2017

  Indra

  Příjmení Indra je nářeční podoba příjmení Jindra, které vzniklo z domácké podoby rodného jména Jindřich. To je německého původu (Heinrich), znamená „pán, vládce dom...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. listopad 2017

  Stříbrný

  Příjmí Stříbrný máte doloženo již z roku 1465. Možných motivací je opravdu mnoho. Mohlo vzniknout z přídavného jména stříbrný, pak by byla možná souvislost s povolá...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. listopad 2017

  Pšolka

  Příjmení Pšolka je skutečný unikát, podle evidence obyvatelstva dnes u nás žije jediný jeho nositel, a to v Ostravě. Příjmení Pšołka nacházíme ve slovníku polských ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. listopad 2017

  Škopán

  Josef Beneš uvádí příjmení Škopan jako odvozené z názvu nádoby stejně jako příjmení Škop (to je doloženo jako příjmí již z roku 1379), dále Škopek nebo Škopík. U Op...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. listopad 2017

  Rojan

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Rojan z apelativa roj (včel apod.). Snad se jednalo o pojmenování podle povolání včelaře. V polštině je příjmí Rojan doloženo již...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2017

  Rybka + Rypka

  Antonín Kotík vykládal příjmení Rypka ze slovesa rýpat, ale pravděpodobnější je, že je příjmení Rypka jen chybně zapsané (dle zásady „piš, jak slyšíš“) jméno Rybka,...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2017

  Straširybka + Straširipka

  Straširipka je příjmení unikátní, podle evidence obyvatelstva u nás dnes žije jediný jeho nositel. Jedná se nejspíše o chybně zapsané příjmení Straširybka (Straširy...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. říjen 2017

  Bokštefl

  Německé příjmení Bokštefl vzniklo jako složenina z rodného jména a označení zvířete. Původně takto vznikala jména označující lidi, kteří měli nějaký vztah k přísluš...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. říjen 2017

  Ráž

  Příjmí Ráž máte doloženo již z roku 1525. Dnes jej používá 698 obyvatel. Vykládá se z apelativa ráž, tj. „kulička“, a řadí se k pojmenováním podle nářadí a pomůcek.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  30. říjen 2017

  Pes

  V současnosti u nás podle evidence obyvatelstva nikdo s příjmením Pes nežije, ovšem dříve se toto jméno vyskytovalo, jako příjmí jej máte doloženo již z roku 1371 (Jan Pes)

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu