• Vzdělávání
  Vzdělávání
  25. duben 2016

  Piškula

  Piškula je příjmení odvozené od příjmení Píša nebo Píšek, která vznikla původně z rodného jména Petr (se změnou -e-> -í-). Záznam o Janovi Piskulovi máte už z ro...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. duben 2016

  Paidar

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Paidar z německé nářeční podoby rodného jména Petr. To je řeckého původu, vykládá se jako „skála“, „skálopevný“. V nářečích střed...

 • O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay
  Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. duben 2016

  Baťa

  Příjmení Baťa pochází ze starého slovanského apelativa baťa , které mělo významy „otec“ (odtud i ruský výraz „báťuška“), „starší bratr“, později obecně „příbuzný“ a...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  21. duben 2016

  Pilous

  Příjmení Pilous se vykládá z apelativa pilous, což je druh hmyzu, který ničí uskladněné obilí. Obdobně máme zdrobnělá příjmení Pilousek a Piloušek. Pilous také bylo...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. duben 2016

  Rádl

  Příjmení Rádl mohlo být podle Dobravy Moldanové odvozeno z německého rodného jména Konrád nebo z některého místního jména ‒ buď z německého názvu obce Rádlo u Liber...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. duben 2016

  Trávníček

  Příjmení Trávníček patří k častým, v současnosti jej u nás nosí 4 488 osob. Možných motivací příjmení Trávníček je několik – buď je odvozeno z apelativa trávník (př...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. duben 2016

  Kepka

  Pavel Eisner napsal: „Kdyby Kepkové věděli, co říkají, když se nám představují, bylo by jim hodně nevolno. A přec říkají něco staročeského.“ Příjmení Kepka je zdrob...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  20. duben 2016

  Štábl

  Příjmení Štábl vykládá Dobrava Moldanová ze středohornoněmeckého apelativa Staps a Stab, tj. „hůl“, se zdrobňující příponou -l., jde tedy snad o německou variantu č...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. duben 2016

  Růžička

  Růžička patří mezi nejčastější česká příjmení, dnes jej nosí 19 620 osob. Vzniklo jako zdrobnělina apelativa růže. Možnou motivací mohlo být např. domovní znamení, ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  18. duben 2016

  Grepl

  Příjmení Grepl má dva možné výklady. Nejspíše bude ze středohornoněmeckého Grep(e), tj. „vidle“, se zdrobňovací příponou -l. Šlo by tedy o někoho, kdo pracoval s vi...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 14:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu