• Vzdělávání
  Vzdělávání
  1. červen 2016

  Nývlt

  Příjmení Nývlt pochází z německého nářečního Niewelt, tedy Nový Svět, což je název obce v Krkonoších, která je dnes součástí Harrachova. Jde tedy o pojmenování nejs...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. květen 2016

  Praizler

  Podle Josefa Beneše je Praizler příjmení podle povolání, šlo o tzv. prýmkaře. Prýmky se buď splétají, nebo háčkují a používají se ke zdobení oděvů (např. uniforem) ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. květen 2016

  Uldrich

  Uldrich je německá podoba rodného jména Oldřich. To znamená „vládce domu“, „vládnoucí dědičným statkem“. V současnosti u nás žije 239 nositelů příjmení Uldrich.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  31. květen 2016

  Strohalm

  Strohalm je německá obdoba českého příjmení Stýblo. Nejspíše vzniklo jako přezdívka pro hubeného člověka. V současnosti u nás žije pouze 32 nositelů příjmení Stroha...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Polišenský

  Příjmení Polišenský je odvozeno z místního jména Polichno u Uherského Brodu, odkud původní nositel příjmení nejspíše pocházel, nebo ke kterému měl jiný vztah. V sou...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Bartolčic

  Přípona -ic v příjmení Bartolčic značí, že se jedná o tzv. příjmení patronymické, tedy jméno po otci, který se nejspíše jmenoval Bartolek nebo Bartolka. Příjmení ot...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Hercog

  Herzog znamená v němčině „vévoda“. Spíše než šlechtice však toto příjmení označuje někoho, kdo pracoval pro vrchnost, nebo kdo se choval povýšeně jako nějaký vévoda...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Panrok

  Původ příjmení Panrok je nejasný. Snad mohlo vzniknout z německého Pfann(e), tj. „pánev“, a rock, tj. „žito“, šlo by tedy nejspíše o příjmení podle zaměstnání. V ČR...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Krška

  Příjmení Krška pochází z apelativa krška, tj. „levice“, pravděpodobně šlo tedy o leváka. V současnosti žije v ČR 1 475 nositelů tohoto příjmení. Srov. Kršák.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  27. květen 2016

  Čabla

  Příjmení Čabla mohlo vzniknout z místního jména Čábel (což byla dnes zaniklá obec u Tábora) nebo z místního jména Čábelice, popř. ze staročeského apelativa ščabel, ...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu