• Vzdělávání
  Vzdělávání
  7. listopad 2017

  Barnet

  Antonín Kotík vykládal příjmení Barnet z moravského přídavného jména barnavý, tj. „tmavohnědý“ nebo „šedočerný“. Jako pravděpodobnější se ale jeví výklad Josefa Ben...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Zejbrdlík + Zajbrdlík

  Příjmení Zejbrdlík i Zajbrdlík jsou vykládána z německého rodného jména Sigibert nebo Siegbert. Mohlo by jít i o zkomoleninu ze středohornoněmeckého přídavného jmén...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Kolinger

  Příjmení Kolinger je obyvatelské, bylo odvozeno z místního jména Kolling nebo Golling. Obce s těmito jmény leží v Bavorsku, odkud původní nositel příjmení nejspíše ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Bár

  Příjmení Bár vzniklo z první části rodného jména Bartoloměj. To je biblické jméno aramejského původu, které se vykládá jako „oráč“, popř. „bojovný syn“. V současnos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Medonos

  Příjmení Medonos patří mezi obyvatelská, bylo odvozeno z místního jména Medonosy u Štětí. Záznam o příjmí Medonos máte již z roku 1437. V současnosti nosí toto příj...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Kireth

  Příjmení Kireth je trochu oříšek. Snad ho můžeme podle Jany Matúšové vykládat z němčiny. Původní Gieret mohlo vzniknout z německého rodného jména Girhard neboli Ger...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  6. listopad 2017

  Augustin

  Příjmení Augustin vzniklo buď z rodného jména Augustin, nebo z latinského přídavného jména augustus, tj. „vznešený“. Pro zajímavost si můžeme říct, že výraz „august...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. listopad 2017

  Vilčák

  Dobrava Moldanová spojuje příjmení Vilčák se zdrobnělinou apelativa vlk, tj. vlček. Máte i rozšířené příjmení Vlček, které dnes nosí 14 023 obyvatel. Vilčák je napr...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. listopad 2017

  Tichoň

  Příjmení Tichoň se vykládá z přídavného jména tichý, označovalo patrně někoho málomluvného, případně pokojného, nenápadného. Máte i další obdobně utvořená příjmení ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  2. listopad 2017

  Končák

  Příjmení Končák by mohlo být obyvatelské, odvozené z místního jména obce Končice, Končiny apod. Původní nositel toho příjmení odtud nejspíše pocházel. Případně se m...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu