Škody v nájemním bytě? Kdy opravu hradí nájemce, a kdy pronajímatel, radí dTest

10. září 2021

Spory o to, kdo co bude platit, když se v nájemním bytě něco rozbije nebo poškodí, jsou velmi časté. Pravidlem je, že drobné opravy a běžnou údržbu hradí nájemce. Podcenit byste ale neměli ani nájemní smlouvu či předávací protokol.

Potížím je dobré předcházet hned na začátku. Nájemce by si v prvé řadě měl dát dobrý pozor na to, v jakém stavu byt k pronájmu vlastně přebírá.

Čtěte také

Podle občanského zákoníku platí, že byt má být předán ve stavu způsobilém k užívání. Pozor ale na to, že obě strany se mohou dohodnout i jinak. Vše by měla upravovat nájemní smlouva, varuje právnička dTestu Soňa Libigerová.

Pokud nájemní smlouva nic podrobnějšího neuvádí, řídí se problematika občanským zákoníkem, který myslí na nájemce jako na slabší stranu. Proto je dobré sepsat také předávací protokol, ve kterém je možné zcela konkrétně popsat stav bytu na počátku nájemního vztahu.“

Běžná údržba a malá oprava

I tak se ale běžně stává, že se v bytě něco poškodí nebo rozbije. Za jakých podmínek platí opravu nájemce, a kdy pronajímatel?

Na toto pamatuje nařízení vlády, které rozlišuje drobné úpravy a běžnou údržbu, které provádí nájemce. Ve smlouvě to může být zcela konkrétně upraveno, ale ne v neprospěch nájemce. Nelze mu například nájemní smlouvou uložit, aby dělal víc oprav, než má, vysvětluje právnička.

Platí také, že opravy dražší než 1000 korun hradí vždy pronajímatel, přičemž platí roční limit. Pokud ale škodu způsobil nájemce zanedbanou údržbou či opomenutou revizí, má pronajímatel právo vyžadovat po něm úhradu opravy.

Původní stav

Když nájemce byt vrací, je po něm často vyžadováno, aby byt uvedl do původního stavu. Co to ale vlastně znamená?

„Běžná údržba a drobné opravy myslí na to, že vy něco přirozeně opotřebíte v rámci bydlení. Měli byste tedy byt odevzdat ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. A samozřejmě záleží na době nájmu,“ vnáší do problematiky jasno právnička.

Pokud jste si tedy například byt vymalovali narůžovo namísto původní bílé, musíte byt před odevzdáním znovu vymalovat bíle. V opačném případě záleží na době nájmu. Jestliže je tedy zeď například pocákaná, měli byste ji vymalovat. Jestliže jste ale v bytě bydleli deset let, je to spíše otázka běžného opotřebení.

Spustit audio

Související