Co dělat, když vás obtěžuje sousedův kohout nebo pes? Jak řešit sousedské spory, radí právnička dTestu

20. srpen 2020

Sousedy si vybrat zpravidla nelze. Sousedské soužití proto nemusí být vždy idylické. Co dělat, pokud je domluva se sousedem nemožná? A jak jednotlivé spory správně řešit?

Problematice sousedských sporů, konkrétně vlastnictví, se věnuje Listina základních práv a svobod. Základní a velmi jednoduché pravidlo zní, že vlastnictví přináší nejenom práva, ale i povinnosti,“ říká na úvod právnička dTestu Soňa Libigerová.

To, co se konkrétně v rámci sousedských vztahů smí a nesmí, pak upravuje Občanský zákoník. „Sekce nazvaná Sousedské právo stanovuje, že vlastník pozemku se musí zdržet takového jednání, jehož účinky by souseda či jeho pozemek omezovaly například v míře hluku, stínění nebo třeba popílku.“

Místní poměry

Kohout či pes mohou nelehké soužití se sousedy ještě ztížit

Základním kritériem, zda je něco již nad míru, jsou nejenom dobré mravy, ale i místní poměry. Právnička dTestu Soňa Libigerová uvádí příklad s kohoutem.

„Žijete-li na vesnici, patří kokrhání kohouta k místním poměrům. Chová-li ale někdo kohouta na balkoně na sídlišti, místním poměrům se to zdaleka vymyká.

Je ale třeba počítat s tím, že místní poměry se mění v prostoru a čase. „Příkladem mohou být nové zástavby sdružující komunitu lidí, kteří chtějí pěstovat vlastní zeleninu nebo mít domácí vajíčka,“ upřesňuje problematiku právnička.

Dalším kritériem je nevhodné chování, které je zakázáno vždy. „V pořádku je tedy například grilování, u něhož je kouř druhotným nechtěným důsledkem. Za úmyslné a nevhodné chování je ale považováno vykuřování sousedů.“

Kdo spory řeší?

Sousedské spory mohou do určité míry řešit místní obecní úřady. Zpravidla ale rozhoduje soud. Mnoho záležitostí také upravují vyhlášky jednotlivých obcí. To se týká například problematiky sekání trávy. Obec stanoví dny a hodiny, kdy je možné nastartovat sekačku.

V poradně dTestu se ale podle Soni Libigerové nejčastěji řeší obtěžující štěkání psa a kouření. V prvním případě je možným řešením obrátit se na SVJ nebo družstvo, případně majitele psa zažalovat. 

V případě obtěžujícího kouření jde o činnost společensky tolerovanou. Pokud se tedy někteří pronajímatelé snaží kouření svých podnájemníků ve smlouvě zakázat, jsou zákazy neplatné. „Vždy je ale dobré pokusit se se sousedem domluvit a najít shodu,“ uzavírá právnička.

Spustit audio

Související