„Dej si pohov, sousede!“ Jak na fungující sousedské vztahy podle nového zákoníku?

22. březen 2017

Vztahy se sousedy jsou velmi důležité. Vzájemné spory ale mohou gradovat do neuvěřitelných rozměrů. A přitom leckdy na počátku všeho stojí zdánlivá maličkost. Na co si dát pozor a co říká zákon?

„V novém občanském zákoníku, který platí od roku 2014, došlo spíše k upřesnění sousedských vztahů. Jsou nyní v zákoně upraveny podrobněji než dříve,“ vysvětluje právník Martin Soukup. Například slovo „pozemek“ se teď musí vykládat mnohem šířeji. Může jít třeba i o byt.

Stavba je součástí pozemku

„Pravidla, která platí mezi vlastníky sousedních pozemků, se vztahují i na vlastníky sousedních bytů, sousedních domů a nebytových prostor.“ Jednou ze základních zásad nového občanského zákoníku je taky to, že stavba jako dům je součástí pozemku.

Nejčastější sousedské spory

„Vzájemné dohady se týkají například přístupu na pozemek, spory o hranice a také spory, které souvisí s imisemi.“ Imise v rámci sousedských vztahů znamenají, „že vlastník pozemku by se měl zdržet jakékoliv činnosti, která omezuje nebo ohrožuje vlastníka sousedního pozemku“.

Mezi ně patří například vypouštění vod, plynů, kouře, ale i hluk, světlo, stín a další. Už anglický romanopisec Gilbert Keith Chesterton upozorňoval: „V bibli stojí, že bychom měli milovat své sousedy i své nepřátele, pravděpodobně proto, že se jedná o ty samé lidi.“

autor: jra
Spustit audio