Nejvíce obtěžuje štěkání psa. Jak řešit sousedské spory, poradí dTest

6. srpen 2021

Hlučné večírky na zahradě do pozdních večerních hodin, sekání trávy nebo štěkání sousedova psa. Zdá se Vám to povědomé? Co všechno může poklidné soužití se sousedy zkomplikovat a jak problematické vztahy řešit, poradí dTest.

Problematika sousedských sporů je velmi široká. Obecně lze říci, že sem patří jakékoli ohrožování nemovitosti a jakékoli obtěžování a zasahování do poklidného života druhých.

Konkrétně to může být obtěžování hlukem, zápachem, prachem, popílkem, ale třeba i stíněním. Může se ale jednat i o obtěžování pohledem. Například kdyby vás soused sledoval dalekohledem, říká právnička spotřebitelské organizace dTest Soňa Libigerová.

Vlastnictví zavazuje

Základní předpis, který sousedské vztahy upravuje, je Listina základních práv a svobod, kde je uvedeno, že vlastnictví zavazuje. Jako vlastník tedy máte nejenom práva, ale i povinnosti. Uvedeno je tam ale také to, že vlastnictví nesmí být zneužito, což Vás chrání například proti šikaně.

Konkrétnější ustanovení je uvedeno v Občanském zákoníku, který říká, že vlastník se má zdržet všeho, čím by obtěžoval souseda. Stavební předpisy to řeší dopředu stanovením třeba vzdálenosti obydlí od sebe nebo stanovením výšky budov v zástavbě atd. A pak máme předpisy na ochranu životního prostředí a vyhlášky obcí.

Místní poměry rozhodují

Nejobtížnější je u sousedských sporů stanovit, jestli byla překročena míra, která je přiměřená místním poměrům. Podle Soni Libigerové je problematické také to, že lidé často nevědí, kdy mají volat policii.

Policie se volá v případech, kdy je podezření na spáchání nějakého trestného činu. Pokud by Vám tedy třeba někdo nadával, nejde o obtěžování hlukem, ale o přestupek proti občanskému soužití.“

Nejrozšířenější spor teď v době covidové je obtěžování hlukem. Pokud vám tedy vadí hlasitá televize od sousedů, hra na piano nebo štěkání psa a máte pocit, že hluk přesáhl míru přiměřenou místním poměrům, doporučuje Soňa Libigerová podívat se nejdříve do domovního řádu, jestli tam toto není nějak upraveno. „Obrátit se dá na orgány SVJ nebo družstva. Pokud to nepomůže, může nastoupit soud,“ uzavírá právnička.

Spustit audio

Související