Je to o tom. Vladimír Just o floskulích a tzv. otomismu

Jistě často slýcháte slova, která jakoby nic neznamenají, jsou vyprázdněná, častým užíváním ztratila obsah. Souhrnně je můžeme pojmenovat jako floskule.

Výraz floskule je spojen s latinským flos, floris, květ, označuje tedy květnatá, ale prázdná slova, která zaplevelují náš jazyk.

„Mně bylo líto slova fráze, protože ta je užitečná, třeba když se učíme jazyky,“ vysvětluje teatrolog a publicista Vladimír Just. „Proto jsem vymyslel floskuli, tedy zakrývání prázdna frází.“

Nekorunovaný král floskulí: Je to o tom

Asi nejpoužívanější klišé přelomu tisíciletí je spojení Je to o tom. Příkladů nacházíme kolem sebe dost a dost:

Velikonoce nejsou jen o vajíčku, nýbrž o duchovních hodnotách.
Dnešní hokej je o hokeji.
Parma není jen o romantické lásce, ale taky o šunce. A parmská šunka je o trpělivosti.

Spojení původně vzniklo z anglického about. Je to tedy tzv. kalk – otrocké přenesení jazykové zvyklosti do odlišného prostoru.

Otomismus je mor už 20 let

„Tak se to rozmohlo, že to postihuje naprosto všechny vrstvy naší společnosti, od univerzitních profesorů, přes ministry, až po manuálně pracující či vůbec nepracující. Otomismus je mor už 20 let,“ pokračuje Vladimír Just. Samozřejmě i toto slovní spojení je součástí jeho Slovníku floskulí.

„Když to používají politici, budiž, mně spíš vadí, když to používají lidé v médiích, kteří by měli kultivovat jazyk,“ zdůrazňuje Just.

O čem je o tom?

Užívání spojení Je to o tom je podle Vladimíra Justa vedeno potřebou zjednodušujit si jazyk a vlastně i svět, který nás obklopuje: „Bytí je chaos, zmatek, potřebujeme rychlou svodku, zkratku, rychlou reklamní záložku, proto tak milujeme o tom.“


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.