Jak s dětmi mluvit o koronaviru? „Nejhorší jsou bezradné babičky,“ vysvětluje dětský psycholog

11. březen 2020

„Už zhruba ve 12 letech dítě myslí stejně kvalitně jako dospělí. Ale nemá zkušenosti,“ upozorňuje v pořadu Dva na Dvojce psycholog Karel Humhal.

Formu a jazyk sdělení je třeba samozřejmě uzpůsobit věku dítěte. „V útlém věku je velmi významná neverbální komunikace. Ne to, co se říká, ale jak se to říká. Mimika, pantomimika, gesta, úšklebky... Dítě to u rodičů velice citlivě vnímá a podle toho se chová,“ vysvětluje dětský psycholog Karel Humhal.

Čtěte také

„Zhruba ve 12 letech dítě myslí stejně kvalitně jako dospělí. Ale nemá zkušenosti. Takže svůj výklad musíte obohatit o konkrétní případy,“ radí. „Nejhorší, co rodiče můžou udělat, je strašit dítě. Nevím proč, ale mám pocit, že hlavně babičky strašívají děti. Hlavně když jsou bezradné a dítě nezvládají.“

„U koronaviru by rodiče měli vysvětlit dítěti, že nejdůležitější je, aby dodržovalo hygienické zásady. Aby si co nejčastěji mylo ruce, i když to bude vypadat směšně. Aby pokud možno se vystříhalo fyzických kontaktů s ostatními dětmi. Děti totiž mají velkou potřebu se dotýkat jeden druhého.

Do jaké míry ovlivňuje dětskou psychiku to, co slyší z médií? Co dělat s hysterickými rodiči? Poslechněte si ve videu.

Související