Energetická chudoba hrozí milionům Čechů. Co to znamená a jak se jí vyhnout, radí dTest

7. říjen 2021

Energie zdražují. Skokové navyšování cen může uvrhnout až tři miliony Čechů do energetické chudoby. Co to znamená, jak se energetické chudobě vyhnout a jak se bránit změnám podmínek poskytovatelů energií, radí právnička dTestu.

Faktorů, proč ceny energií rostou, je celá řada. Patří mezi ně růst emisních povolenek za vypouštění oxidu uhličitého, nahrazování uhlí ekologickými zdroji nebo i to, že roste poptávka.

Termín energetická chudoba není v české legislativě ukotvený. Jeho definice se liší i stát od státu. Obecně ale jde o situaci, kdy odběratel energie je na tom finančně tak, že není schopen platit své účty, vysvětluje právnička dTestu Soňa Libigerová.

Ohroženi jsou zejména senioři, lidé s nízkými příjmy nebo s komplikovaným zdravotním stavem, což ale  samozřejmě neplatí plošně. Dá se ale energetické chudobě nějak vyhnout? Mohla by tady být nějaká opatření ze strany státu. Některé státy, jako například Portugalsko, mají speciální sociální tarify, nebo tam platí ustanovení, že nelze lidi za neplacení odpojit od elektřiny v zimě.

Obrana spotřebitele

Jedním z nejčastějších dotazů, který spotřebitelská organizace dTest v souvislosti se zdražováním řeší, jsou fixní sazby, které měli spotřebitelé nasmlouvané.

Čtěte také

Soňa Libigerová problematiku vysvětluje: Není fixace jako fixace. Mnohdy totiž šlo pouze o marketingové tvrzení, vějičku člověka, který s Vámi smlouvu uzavíral. Důležitý je tedy text smlouvy. Garance ceny tak může i nemusí platit podle znění smlouvy, varuje právnička.

Velký pozor by si spotřebitel měl dát také na to, jakým způsobem se o zdražení dozvěděl. Dodavatel totiž zatím nemusí o zdražení informovat spotřebitele individuálně, ale může to oznámit pouze na svých webových stránkách. Odvíjí se od toho pak to, jakým způsobem může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

K jinému dodavateli?

Přechod k jinému dodavateli bez sankcí se řídí dvěma lhůtami. V případě, že dodavatel spotřebitele informoval o zdražení individuálně (dopisem, e-mailem nebo prostřednictvím vyúčtování), má spotřebitel na odstoupení lhůtu 20 dní, tedy nejpozději 10. den před zdražením.“

Pokud se to však spotřebitel dozví z webových stránek, lhůta je delší. Odstoupit od smlouvy bez sankcí může až tři měsíce od zdražení.

Pokud tento krok udělat nechcete, Soňa Libigerová doporučuje v prvé řadě odhlédnout od marketingových zdůvodnění zdražení a čistě tvrdě se soustředit na cenu za jednotku energie. Tedy propočítat si cenu i se započtením DPH, doptat se a porovnat si, nakolik je nárůst vysoký“ a pak se rozhodnout.

Spustit audio

Související