Z Pardubic do Prahy snadno a rychle (3/16)

17. září 2018

O dynamicky se rozvíjejícím odvědví aviatiky. Od bratrů Wrightových až k Janu Kašparovi, který letěl víc jak 100 kilometrů. 

Snad žádné z průmyslových odvětví se nevyvíjelo tak rychle jako letectví. Je až neuvěřitelné, že první motorové letadlo vzlétlo 14. prosince roku 1903 (jeho konstruktéry byli bratři Wrightové) a o 11 let později už se první světová válka vedla i ve vzduchu. S vývojem letectví ve světě drželi samozřejmě krok i Čechoslováci.

Okamžik zrození československé aviatiky

Necelých sedm let po vzletu prvního motorového letadla se v ranním tisku objevila zpráva (konkrétně 17. dubna roku 1910), že předešlého dne jistý inženýr Jan Kašpar provedl v Pardubicích řízený let dlouhý asi dva kilometry. A to je vlastně okamžik, kdy bychom mohli říct, že se zrodila československá aviatika.

Netrvalo dlouho a po mnoha úspěšných i neúspěšných pokusech přišel památný 13. květen 1911. Tehdy Jan Kašpar uskutečnil prozatím nejdelší let v tehdejší Habsburské monarchii a to z Pardubic do Prahy. Let byl dlouhý asi 120 km a trval přibližně hodinu a půl. Rodák z Pardubic si Prahu nevybral náhodou. Jedním z důvodů, byla i svatba jeho přítele.

První českoslovenští hrdinové nebe

Vedle Kašpara to byli i bratři Eugen a Hugo Čihákovi, Metoděj Vlach nebo známá aviatická trojice Bloudek, Potůček, Čermák, kteří se zapsali do vývoje československého letectví. Všichni se prakticky inspirovali Blériotovým přeletem kanálu la Manche v roce 1909.

Konec všem nadějím

Bohužel všechny letecké naděje, pokusy a touhy vznášet se volně se do oblak zhatil rok 1914, konkrétně červenec, kdy se ve všech novinách objevil  manifest vydaný Františkem Josefem. Ten předznamenával blížící se válečný konflikt.

O průkopnících československého létání, jejich touhách a snahách můžete slyšet v díle Z Pardubic do Prahy snadno a rychle z cyklu Vzduch je naše moře anebo 100 let českého a slovenského letectví.

Spustit audio

Související