Václav Cílek: Největšími postavami 20. století nebyl Hitler a Stalin, ale Haber a Bosch

Postřik (ilustrační foto)
Postřik (ilustrační foto)

„Organizace pro výživu a zemědělství FAO očekává růst chemizace krajiny o 2 %. Taky se očekává růst cen okolo 2 %, nedojde-li tedy k něčemu špatnému.“ Jak se na krajině podepisuje chemizace půdy?

Fritz Haber a Carl Bosch

„Pod pojmem chemizace rozumíme něco automaticky negativního. A to není pravda. Kdyby nebylo umělých hnojiv, není poloviny potravin na světě. Dvě postavy, které nejvíc ovlivnily 20. století, nebyl Hitler a Stalin, ale Haber a Bosch, němečtí chemici, kteří vymysleli syntézu z vodíku a dusíku amoniaku, a tím pádem dusičnanu amonného. Byl to tehdy částečně vojenský průzkum, protože hlavním zdrojem dusičnanu byl čilský ledek, jehož zdroje byly velmi omezené,“ vysvětlil ve vysílání Dvojky Václav Cílek.

Hnojivo je energie

„Proč hnojiva fungují? Aby se udělal amoniak z vodíku a dusíku, potřebujete obrovské množství energie. Hnojivo tedy buď slouží k tomu, aby dodalo živiny, stopové prvky, anebo dodá energii. Herbicidy a pesticidy z hlediska energetického vlastně pomůžou rostlině, aby nemusela bojovat se škůdci. To znamená: hnojivo je energie. Jde to tak daleko, že 1 kg NPK hnojiva odpovídá až 1,5 l nafty.“

„Je tady přímá úměra mezi energetickým vstupem, množstvím hnojiva a množstvím potravy. A můžete s tím dělat různé kusy. Objevují se pokusy o nanohnojiva, kdy dodáváte v malých částečkách, které se líp vstřebávají. Ta účinnost je zase údajně o 20–30 % větší, ale není úplně jasný, jestli to není jen reklama.“

Stará půdní síla

Václav Cílek

„A pak taky existuje něco, čemu pedologové říkají krásně ,stará půdní síla‘. To si představte jako schopnost půdy mít v sobě živiny a uvolňovat je dlouhodobě. A vy když máte velkou sklizeň třeba obilí, tak v tom obilí odvážíte velké množství živin, okolo půl tuny na hektar. A aby se udržela rovnováha v půdě, musíte mít hnůj, tu organiku, na kterou se hnojiva váží, a musíte dodávat živiny,“ uzavírá Cílek.

Další témata rozhovoru: může se opakovat krutý mráz, který Česko ochromil před 40 lety; jak škodí ohňostroje; chemizace půdy; subvencování jídla ve školách; proměna Českého Krumlova; výkyvy trhů a příchod nové krize?

Spustit audio

Související