Tomáš Zima

Lékař a biochemik

Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...

Mimo rozhlas:
Byl jsem 508. rektorem Univerzity Karlovy (2014–2022) a děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2005–2012). V roce 2023 jsem byl kandidátem na prezidenta ČR.

Absolvoval jsem Fakultu všeobecného lékařství UK, od roku 1999 jsem přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, který svou komplexností patří mezi přední evropská pracoviště. Zabývám se problematikou oxidačního stresu a antioxidačních systémů, metabolismu alkoholu, laboratorní diagnostiky, screeningu vrozených vývojových vad a nádorových markerů.

V roce 2005 jsem byl jmenován profesorem v oboru lékařská chemie a biochemie. Působil jsem nebo ještě působím v řadě národních a mezinárodních vědeckých společností spojených s mojí odbornou činností (EFLM, IFCC, FEBS). Jsem vědeckým sekretářem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, byl jsem předsedou České konference rektorů (2014–2019). Jsem členem Učené společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea a dalších rad a výborů národních i mezinárodních společností (např. Vedecké rady Slovenské akademie ved). Byl jsem členem v letech 2014–2020 SPH (Scientific Panel for Health) European Union a řady výborů univerzitních asociací (např. UNICA, EUROPEUM, Coimbra group). Jsem autorem či spoluautorem 9 knih a 78 kapitol, okolo 500 odborných článků a přednesl jsem více než 600 přednášek.

Co mě baví:
Nejen prací živ je člověk. Mám rád klasickou hudbu, cestování, procházky v přírodě, lyžování, golf a plavání. Koníčkem, při kterém relaxuji, je „aplikovaná chemie“ – vaření a setkávání s přáteli.

Životní motto:
„Nikdy bychom neměli přestat zkoumat; na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.” (T. S. Eliot)

Všechny články

Stránky

Sledujte nás