Tomáš Zima

Lékař a biochemik

Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...

Co dělám v rozhlase:
Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...

Mimo rozhlas:
Jsem rektor Univerzity Karlovy v Praze a emeritní děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze. Před 15 lety jsem založil Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky na 1. LF UK a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, který svou komplexností patří mezi přední evropská pracoviště. Řeším problematiku oxidačního stresu a antioxidačních systémů, laboratorní diagnostiky, screeningu vrozených vývojových vad a nádorových markerů.

Působil jsem nebo ještě působím v řadě národních a mezinárodních vědeckých společnostech spojených s mojí odbornou činností. Jsem vědeckým sekretářem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vědeckým sekretářem České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, předsedou české konference rektorů.

Co mě baví:
Klasická hudba, cestování, turistika, lyžování, golf.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové