„Současná situace je velkou příležitostí pro experiment,“ ujišťuje odborník na vzdělávání

24. březen 2020

Školy nefungují, ale všechno zlé je pro něco dobré. Dnešní složitou dobu je třeba brát jako jednu velkou příležitost pro všechny zúčastněné. Jak? Odpovídal Bob Kartous z centra vzdělávání EDUin.

„Tuto situaci považuji za velký experiment, ke kterému by jinak nedošlo. Nechci, aby to znělo cynicky, ale ve školách se teď dějí věci, které by se dřív neděly,“ soudí Bob Kartous v Blízkých setkáních.

„Spousta učitelů, kteří měli motivační zábrany zdokonalit své digitální a technologické dovednosti, teď organizují digitální třídy a vedou s žáky diskuse po internetu a pravděpodobně jim to zůstane. Budou to i nadále využívat.“

Jak využít čas

Bob Kartous

Současná situace se podle něj dá využít mnoha způsoby. „Je to i skvělá příležitost zkusit vypracovat nějaký projekt, na kterém žáci mohou pracovat samostatně. To znamená, přenášet odpovědnost za vzdělání přímo na žáky.“

„To je to nejcennější, co si mohou odnést. Když učení a vzdělávání je jejich vlastní zodpovědnost.“ Může se i zlepšit komunikace mezi učiteli a rodiči. „Ze strany rodičů může přijít větší pochopení pro náročnost učitelské práce.“

Co je retrotopie? Je učitel, který mu zůstal v paměti? Co vnímá jako velký nedostatek ve školství? Jak by mohlo vypadat ideální školství? Jak se on sám ve škole učil?

autoři: Tereza Kostková , eh

Související