Proč se říká „A přece se točí“?

13. leden 2015

„Eppur si muove!“ Neboli: „A přece se pohybuje!“ Tak doslova to před inkvizičním soudem řekl Galileo Galilei. Tedy prý.

Italský učenec přezdívaný „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ nebo prostě „otec vědy“ Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v Pise. A byl to vskutku renesanční člověk. Jeho „alma mater“ byla padovská univerzita, kde působil jako učitel geometrie, mechaniky a astronomie až do roku 1610. V té době učinil mnoho významných objevů.

Objevy a hvězdy

Tak například pouštěl z nakloněné věže v Pise koule o rozdílných hmotnostech, aby demonstroval, že rychlost jejich pádu je nezávislá na jejich hmotnosti. Vyvrátil tak Aristotelovo tvrzení, že těžší objekty padají rychleji.

Sestrojil vlastní „přístroj na přibližování dálky“, tedy dalekohled, jímž si otevřel okna vesmíru. Objevil největší měsíce planety Jupiter, pozoroval skvrny na Slunci a krátery na Měsíci. Zjistil, že Mléčná dráha se skládá z velké spousty hvězd namačkaných těsně na sebe.

Slunce ve středu? Zkuste to prosadit

Problém ovšem nastal, když na základě svých pozorování podpořil Koperníkovu heliocentrickou myšlenku. „Geometrie je ďábel! Matematici by měli být vyhnáni jako tvůrci všeho kacířství! Předstírané objevy Galilea Galileiho kazí celý křesťanský plán spásy! Uráží samé základy teologie!,“ horlili proti němu vrcholní představitelé katolické církve.

Tehdy panovalo přesvědčení, že pokud by bylo dokázáno, že nebeská tělesa krouží kolem Slunce a ne okolo Země, mělo by to na křesťanskou teologii strašlivé následky. V roce 1633, to bylo Galileovi 69 let, stanul v Římě před inkvizičním tribunálem. Vyhrožovali mu mučením, vězněním a smrtí na hranici. A tak své tvrzení odvolal.

Tehdy měl údajně prohlásil onu větu „A přece se točí!“ potvrzující jeho učení o pohybu planet. Ale těžko by si to tam tehdy dovolil. Jiná legenda tvrdí, že onu větu napsal na zeď vězení. Ale ani to není možné.

A přece se točí i pomalá kola spravedlnosti

Vzhledem k pokročilému věku mu žalář změnili za domácí vězení. Poslední období života dožil těžce nemocný a slepý ve své vile nedaleko od Florencie. Až do konce života zůstal pod dohledem inkvizice.

Celých 13 let práce potřebovala zvláštní komise k tomu, aby rozhodla, že Galileo Galilei má být rehabilitován. Stalo se to poměrně nedávno. V roce 1992, kdy papež Jan Pavel II. vydal omluvu, kterou zrušil výnos inkvizice proti Galileovi, 350 let od jeho smrti.

autoři: Milena M. Marešová , Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Související