Šalamounský výrok

18. červen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Raffaello Sanzio: Šalamounův soud

Nečekanému a moudrému rozhodnutí ve zdánlivě neřešitelném sporu se říká podle krále Šalomouna, či chcete-li Šalamouna, ke kterému si lidé chodili pro spravedlivé rady.

Šalomoun byl synem krále Davida (toho, co v mládí přemohl Goliáše) a jedné z jeho žen jménem Batšeba.

Šalomoun žil ve městě Jeruzalémě. Tenkrát k němu přišel bůh a zeptal se ho: „Jaký dar by sis přál? Chtěl bys usednout na trůn? Nebo raději něco jiného?“

„Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a mám se ještě hodně co učit,“ odpověděl Šalomoun, „přál bych si spíš, abys mi dal moudrost a já mohl jednou vládnout dobře a spravedlivě.“

Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. „Mohl jsi požádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel, ale protože jsi vyslovil toto přání, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světě. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se dožiješ vysokého věku.“

Spor dvou matek o jedno dítě

Lidé se ke králi Šalomounovi přicházeli pro spravedlivé rady. Nejznámější šalamounské rozhodnutí je to, jak chytře a vtipně rozsoudil dvě matky, které se hádaly o dítě.

To bylo tak: Dvěma ženám-nevěstkám, které spolu žily v jednom domě, se současně narodily děti. Jedno z nich však zemřelo. Jeho matka nenápadně sebrala děcko kamarádce a své mrtvé dala místo něho. Nešťastná matka samozřejmě poznala, že mrtvý chlapeček není její, a chtěla zpátky svoje dítě.

Šla se svěřit králi Šalomounovi. Ten se dlouze zamyslel a pak přikázal: „Rozsekněte to živé děcko vedví. Když se nemůžou dohodnout, ať si každá vezme polovic!“

Pravá matka úpěnlivě prosila, ať dítě nechají žít a ať ho dají raději její sokyni. Tak král Šalomoun hned poznal, která z žen dítě skutečně porodila, a rozkázal, ať zlodějka chlapce okamžitě vrátí. A odtud pocházejí rčení šalamounské rozhodnutí, šalamounský výrok.

Hádanky královny ze Sáby

Šalomounova sláva se rozšířila i do dalekých zemí. Doletěla až k milostivým uším panenské královny ze Sáby. Chtěla se na vlastní oči přesvědčit, jestli je pravda, co se říká, a tak sepsala seznam nejtěžších hádanek, které ji napadly, a vydala se s karavanou velbloudů naložených vzácnými dary na dlouhou cestu.

Vzácnou návštěvu Šalomoun jaksepatří uvítal a hádanky vyluštil všechny správně. Královna ze Sáby odevzdala Šalomounovi dary, které s sebou přivezla: vzácná koření, drahokamy a zlato.

Šalomoun bývá líčen jako moudrý, spravedlivý a zbožný král. Na druhou stranu těžko říct, jak se Hospodinu líbilo to, jak drsně dokázal bojovat o moc. Nebo to, že na stavbu Jeruzalémského chrámu, který dal zbudovat ke slávě boží, nasadil tři tisíce otroků, a ti tam dřeli sedm let. A také to, že některá boží přikázání zasklil docela: měl tři stovky manželek

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...