Meteor o novém druhu člověka, pasterizaci a levácích a pravácích

20. duben 2019

Poslechněte si:

  • 01:16 Objeven nový druh člověka!
  • 14:06 K čemu je dobrá pasterizace?
  • 19:00 Proč zklamal největší radioteleskop světa?
  • 29:43 Jak ptačí hnízda odolávají větru
  • 43:09 Čím se liší leváci a praváci?

Objeven nový druh člověka!

Pozůstatky člověka luzónského

Nestává se často, aby byl objeven nový druh člověka. Při tom někteří odborníci říkají, že se to stává naopak až příliš často. Jde o to, že náš předchůdce homo sapiens žil na planetě patrně s mnoha různými druhy člověka, což donedávna nikdo nepředpokládal. Teď byl zveřejněn objev nového druhu - člověka luzónského. Žil na Filipínách ještě před 60 000 roky. Vyvolává to mnoho otázek – proč měřil jen metr dvacet? Jak se dostal na ostrovy bez lodí? Byl to určitě nový druh nebo jen pár postižených jedinců? Jak se stalo, že homo sapiens nad všemi ostatními druhy zvítězil? Na otázky odpovídal biolog prof. Jaroslav Petr.

K čemu je dobrá pasterizace?

Logo

Luis Pasteur byl geniálním chemikem a mikrobiologem. Jeho zásluhy byly několikrát odměněny na státní i mezinárodní úrovni. Jako první pochopil, že jsme doslova obklopeni v té době neviditelnými mikroorganismy. Pomáhají nám, ale mohou i působit nemoci. Jednou byl požádán, aby pomohl s problémem kažení vína při námořním transportu. Pochopil, že na vině jsou živé bakterie v sudech a přišel s naprosto jednoduchým nápadem, jak se jich zbavit. Pasterizace byla na světě. Jak funguje jsme si připomněli v rubrice Stalo se tento den, kterou připravuje Ing. František Houdek.

Proč zklamal největší radioteleskop světa?

Čínský teleskop FAST je největší na světě

Jmenuje se FAST – Five hundred meter Aperture Spherical Telescope a s půlkilometrovým průměrem je největším radioteleskopem světa. Dokončen byl roku 2016 a očekávají se od něj velké vědecké výsledky. Paradoxní je, že se nikdo nehlásí na pozici ředitele radioteleskopu. Při tom jde o technicky velmi zdařilé dílo. Radioteleskop je sice nepohyblivý, ale díky posunu detektoru zavěšeného na lanech dokáže obsáhnout podstatnou část oblohy. Unikátní je také to, že FAST umí měnit svůj tvar. Zajímavý přístroj nám představil astrofyzik Petr Kulhánek z FEL ČVUT.

Jak ptačí hnízda odolávají větru

Logo

S ornitologem Zdeňkem Vermouzkem jsme navštívili expozici olomoucké Pevnosti poznání. Tam mají vystavena ptačí hnízda, ze kterých jasně vyplývá, že každý druh ptáka má jiné inženýrské schopnosti. Zajímavé je také to, jak ptáci řeší, aby hnízdo ze stromu ve větru nespadlo. Řešili jsme i otázky, jestli nemají ptáci problém s nedostatkem vody v krajině, kdy byl netopýr přeřazen mezi savce a zodpověděli jsme dotazy posluchačů.

Čím se liší leváci a praváci?

Mozek

Mezi ženami i muži jsou leváci. Jejich dominantní rukou je levá a vykonávají s ní většinu činností. Je to to jediné, čím se liší od praváků? Ukazuje se, že ne. Moderní výzkum porovnával mozky praváků a leváků a našel podstatné rozdíly. Dokonce vyvstává otázka, jestli není výhodnější vybírat si takového životního partnera, kterou dominantní stejnou ruku. V Meteoru jsme o tom četli v knize Milana Baumana Štvanci touhy, kterou vydalo nakladatelství Bondy.

 

autor: Petr Sobotka | zdroj:
Spustit audio

Související