Mapa Slunce

21. říjen 2013

Nám nejbližší hvězdou je Slunce. Mělo by tudíž být i hvězdou plně prozkoumanou, která už pro nás nemá žádnou záhadu. Ale to neplatí ani z daleka.

O dějích uvnitř Slence získáváme informace ze záření jež na Zemi dopadá. V posledních desetiletích na něj uírají své citlivé senzory i sondy, vyslané do vesmíru proto, aby naši mateřskou hvězdu nepřetržitě sledovaly. K projektu SOHO přibyla dvojice sond STEREO, dodávajících obrázky z nichž můžeme obří těleso Slunce sledovat prostorově.

Veškerý důmysl astronomů a fyziků nás vedl k poznání některých zákonitostí, které na Slunci a v jeho nitru nacházíme. Stále ale neumíme odpovědět na to, proč mají částice sluneční atmosféry (koróny) energii rovnající se několika milionům stupňů Celsia, když má povrch Slunce, jímž musejí zákonitě projít, jen cca 6000°C. Vysvětlit dopodrobna všechno, co se na Slunci děje, je nesmírně náročný úkol. V naší interaktivní aplikaci se můžete seznámit se současným stavem poznání. Příjemnou zábavu.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio